L. var utdannet som sjøkaptein da han begynte i Jørgen Aalls forretning i 1813. Han hadde kunstneriske talenter, og en rekke forretningsreiser til utlandet gav ham bl.a. anledning til akvarellstudier i Edinburgh. Da han i 1824 giftet seg med Mariane Aall, hadde han en blomstrende trelastforretning, eide to skip og hadde kjøpt Aallgården i Porsgrunn. Nedgangstidene tvang snart L. til å gi opp sin forretning, han solgte alt, og vekslet i de følgende år mellom et omflakkende kunstnerliv og et roligere liv som bokholder og eiendomsbestyrer bl.a. i Sverige. Her fikk han i oppdrag av kronprins Oscar å male den svenske orlogsflåten. L.s store produksjon av byprospekter og landskapsakvareller viser tallrike motiver fra Norge, særlig Telemark, men også fra Hamar, Gudbrandsdalen, Romsdalen og Nord-Norge. Så sent som i 1864 foretok han en reise gjennom Telemark med skissebok og fiskestang. L. tok sin kunst lite høytidelig og betraktet seg selv som amatør. Den engelske akvarelltradisjon preger hans arbeider. De kan være presise og håndfaste i detaljtegningen og har ofte stor kulturhistorisk verdi. Enkelte er preget av å være laget i all hast, som spontane gaver til slekt og venner. Ved Jubileumsutstillingen i 1914 ble et stort antall av L.s arbeider hentet fram i Skien, Porsgrunn og Langesund.