Faktaboks

Paul Sohnwaldt Linaae
Linnaae, Paul Sohnwaldt
Født
31. desember 1791, Langesund
Død
6. mai 1866, Porsgrunn

L. var utdannet som sjøkaptein da han begynte i Jørgen Aalls forretning i 1813. Han hadde kunstneriske talenter, og en rekke forretningsreiser til utlandet gav ham bl.a. anledning til akvarellstudier i Edinburgh. Da han i 1824 giftet seg med Mariane Aall, hadde han en blomstrende trelastforretning, eide to skip og hadde kjøpt Aallgården i Porsgrunn. Nedgangstidene tvang snart L. til å gi opp sin forretning, han solgte alt, og vekslet i de følgende år mellom et omflakkende kunstnerliv og et roligere liv som bokholder og eiendomsbestyrer bl.a. i Sverige. Her fikk han i oppdrag av kronprins Oscar å male den svenske orlogsflåten. L.s store produksjon av byprospekter og landskapsakvareller viser tallrike motiver fra Norge, særlig Telemark, men også fra Hamar, Gudbrandsdalen, Romsdalen og Nord-Norge. Så sent som i 1864 foretok han en reise gjennom Telemark med skissebok og fiskestang. L. tok sin kunst lite høytidelig og betraktet seg selv som amatør. Den engelske akvarelltradisjon preger hans arbeider. De kan være presise og håndfaste i detaljtegningen og har ofte stor kulturhistorisk verdi. Enkelte er preget av å være laget i all hast, som spontane gaver til slekt og venner. Ved Jubileumsutstillingen i 1914 ble et stort antall av L.s arbeider hentet fram i Skien, Porsgrunn og Langesund.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Anne Cathrine Siewers
 • Hans Lund Linaae, losoldermann

Gift med

 • 1826 med Mariane Aall (f. 1801)

Utdannelse

 • Utdannet som sjøkaptein før 1813
 • akvarellstudier i Edinburgh 1816
 • kunstakademiet, Stockholm antagelig 1823

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Opphold i England 1816
 • Stockholm antagelig 1823
 • flere reiser i England, Tyskland og Frankrike, bl.a. 1827 og -55
 • bosatt i Sverige ca. 10 år etter 1826 med stadige reiser i Norge

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Fylkesmuseet for Telemark og Grenland, Skien

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Kungliga Akademien för de Fria Konsterna, Stockholm, 1831
 • Kungliga Akademien för de Fria Konsterna, Stockholm, 1836
 • Kulturhistorisk utstilling for Skiensfjorden, Kristiania, 1901
 • Jubileumsutstillingen i 1914, Kristiania

Portretter

 • Portrett (pastell), utført av C.F. Richter, gjengitt i P. Linaae: Reiseerindringer, Skien 1970

Eget forfatterskap

 • Reiseerindringer, (Skien, 1970, Med egne ill., med biografisk oversikt av Østvedt, E.

Litteratur

 • Coll, A. L., Skiensfjordens industri i tekst og billeder, (Kristiania, 1900, s. 12 (ill.), 280
 • Den Kulturhistoriske Udstilling i Kristiania 1901, (Kristiania, 1901, katalog Skien og Skiensfjorden
 • Morgenbladet, 07.02.1903
 • Knudsen, F. C., Paul Linaae, København, 1905
 • Krog Tonning, K., En konvertits erindringer, København, 1906
 • Lund, C., Porsgrund, Porsgrunn, 1907, s. 25, 45, 160
 • Steffens, K. Krog, Slægten Aall, (Kristiania, 1908, s. 336
 • Schnitler, C. W., Slægten fra 1814, (Kristiania, 1911, s. 345
 • Drammen 1811–1911, Drammen, 1911
 • Drammen 1811–1911, 1961-1962, ny utgave
 • Tidens Tegn, 08.03.1914, (ill.)
 • Norges kunst, (Kristiania, 1914, s. 7, 23 (ill.), katalog Jubileumsutstillingen i
 • Swensen, W., Gamle Porsgrunds billeder, Årsskrift for Historielaget for Telemark og Grenland, Porsgrunn, 1925
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1929, bd. 23, s. 232
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1938, bd. 8, s. 380
 • Østvedt, E., Telemark i norsk malerkunst, Oslo, 1942, s. 7 (ill.)
 • Alsvik, H., østby, L., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1951, bd. 1, s. 38, 40
 • Tønnesen, J. N., Porsgrunns historie, Porsgrunn, 1956, bd. 1, register s. 629
 • Tønnesen, J. N., Porsgrunns historie, Porsgrunn, 1957, bd. 2, register s. 653 (ill.)
 • Seierstad, I., østvedt, E., Skiens historie, (Skien, 1959, bd. 3, s. 685 (ill.)
 • Østvedt, E., Femti år for kunsten, Skiens Kunstforening 1910–60, (Skien, 1960, s. 20__-;22 (ill.)
 • Østby, L., Med kunstnarauge, Oslo, 1969, s. 85, 141
 • Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 6, s. 670
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1981, bd. 4, s. 137
 • Aschehougs og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1981, bd. 7, s. 628

Faktaboks

Paul Sohnwaldt Linaae