P. var en dyktig kunstner med stor produksjon. Han opptrådte først i Trondheim i 1690-årene, men hans arbeider kan hovedsakelig følges i Innherad. P. representerte imidlertid den gamle "trønderskolen", og hadde lite å stille opp med da Erik Kolstrup kom til Trondheim med den fengende nye akantus-stilen. P. klaget da også over forbigåelse pga. "innvandrede fremmede personer", og han fikk så i 1713 bestilling på prekestolen til Trondheim domkirke (ødelagt ved brann i 1718). Etter dette kjennes ikke flere arbeider av ham. P.s vanlige mønster, som fins bl.a. i Vuku kirke, er englehoder, ofte med trompet, vinblad og drueklaser, korsblomster, samt overflødighetshorn til begge sider, hvorfra ornamentale ranker flyter ut. Hans hovedverk er altertavlen i Lade kirke, hvor han på en mesterlig måte har innfelt alabastrelieffer fra 1590-tallet på altertavlens fotstykke. Altertavlen ble bekostet av bergassessor J. H. Collin og hustru Karen Tønder. Deres våpenskjold er utskåret i fløypartiene.