Faktaboks

Lars Pedersen
Laurs Bilthugger; Lars Bilthugger
Død
1723

P. var en dyktig kunstner med stor produksjon. Han opptrådte først i Trondheim i 1690-årene, men hans arbeider kan hovedsakelig følges i Innherad. P. representerte imidlertid den gamle "trønderskolen", og hadde lite å stille opp med da Erik Kolstrup kom til Trondheim med den fengende nye akantus-stilen. P. klaget da også over forbigåelse pga. "innvandrede fremmede personer", og han fikk så i 1713 bestilling på prekestolen til Trondheim domkirke (ødelagt ved brann i 1718). Etter dette kjennes ikke flere arbeider av ham. P.s vanlige mønster, som fins bl.a. i Vuku kirke, er englehoder, ofte med trompet, vinblad og drueklaser, korsblomster, samt overflødighetshorn til begge sider, hvorfra ornamentale ranker flyter ut. Hans hovedverk er altertavlen i Lade kirke, hvor han på en mesterlig måte har innfelt alabastrelieffer fra 1590-tallet på altertavlens fotstykke. Altertavlen ble bekostet av bergassessor J. H. Collin og hustru Karen Tønder. Deres våpenskjold er utskåret i fløypartiene.

Familierelasjoner

Gift med

 • Benedicte Povelsdatter

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Reiseskrin (1692, Det Konglige Norske Videnskabers Selskab, Trondheim, Trondheim)
 • Inventar, Levanger kirke (1693)
 • Altertavle, Vuku kirke (1699)
 • Altertavle, prekestol, døpefont, Eid kirke (1700)
 • Altertavler (nesten like), Skei og Henning kirker (1704)
 • Prekestol og innredningsdetaljer, Vår Frue kirke, Trondheim (1708)
 • Altertavle, Lade kirke (1709)
 • Tilskrevet arbeider i kirkene Rissa, Flå, Levanger, Vinje, Byneset, Ekne, Halmø, Elden, Hospitalskirken, Bratvær (brent), Børseskogen (muligens rester fra Viggen), Bartnes

Litteratur

 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1925, bd. 1, s. 383
 • Erdmann, D., Norsk dekorativ maling fra reformasjonen til romantikken, Oslo, 1940, s. 104
 • Hauglid, R., Akantus, Oslo, 1950, bd. 2, s. 188, 194

Arkivalia

 • Brodahl, J. E., Trønderske billedhuggere 1623–1723, manuskript, Riksantikvaren, reg. 515