Bortsett fra de første akt- og figurbilder og mindre skisser fra Tunis, Frankrike og Tyskland, malte I. portretter og norske landskap. I flere somre malte hun bl.a. fra Molde. Hun hadde tidlig malt noen kopier etter Frits Thaulow, men hennes maleriske stil var mer preget av det nitide og detaljrike naturstudium. Fra 1900 til 1948 drev I. malerskole i Bergen sammen med Inga Trumpy. De underviste i porselensmaling, lærplastikk og oljemaling.