N. arbeidet som bankmann i 15 år før han begynte som billedkunstner. Foruten enkelte figurbilder, malte han landskap fra Øst- og Vestlandet og foretrakk intime naturutsnitt og mindre gårdstun, gjerne med et fjell i bakgrunnen og et gløtt av himmel. N.s velkomponerte naturinntrykk i dempede fargeklanger var påvirket av 30-årenes landskapsmalere, influert særlig av Bernt Tunold. Uanfektet av moderne kunststrømninger har han videreutviklet sitt maleri utfra egne maleriske impulser. Skogsbildene som dominerte i 60-årene ble i 70-årene avløst av fjellandskapet som hovedmotiv. N. gjennomførte her et forenklet formspråk preget av et bredere strøk og en mer flytende farge. Med et variert koloristisk register malte han skiftende årstider og belysninger. I 1983, 89 år gammel, viste N. arbeider fra de to siste år i Galleri Siverts i Bergen.