I studietiden arbeidet H. ca. ett år hos distriktsingeniøren i Kristiansand og ca.1 1/2 år hos arkitektene Ragnar Nielsen og Harald Sund. Senere var han ansatt ca. to år hos arkitekt Arnstein Arneberg og deretter ca. fire år ved Statens boligkontor; siden ved Statens bygningsinspektorat (fra 1937 Riksarkitektens kontor og fra 1960 Statens bygge- og eiendomsdirektorat). H.s tidlige arbeider er preget av en enkel, ofte spinkel klassisisme, mens de senere bygningene er nøkterne og funksjonalistiske.