oberstløytnant og maler

Anton Bergh

Faktaboks

Anton Bergh
Bergh, Anton Mathias
født:
28. mars 1828, Hurum
død:
22. juli 1907, Kristiania

Landskap med to soldater, 1871. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

Etter sitt opphold i Düsseldorf fortsatte B. sin militære og tekniske utdannelse. I ca. 15 år var han knyttet til Veivesenet og Jernbanen. I 1859–62 forestod han en del av byggingen av Kongsvingerbanen. Han var amtsingeniør i Buskerud 1863–70 og bodde i Drammen. Høsten 1870 flyttet han til Christiania. Her ble han teknisk regningsrevisor ved Jernbaneanleggenes Hovedkontor og teknisk revisor i 1874. Fra 1867 gjenopptok han sin kunstneriske virksomhet, og spesialiserte seg som landskapsmaler med norske fjord- og høyfjellsmotiver. I årenes løp ble det solgt en hel del landskapsmalerier fra forskjellige kunstforeninger i Norge og Sverige. Av disse kjennes bare et større fjordbilde, som ble solgt til kong Oscar 2. og Ensom i fjeldet, solgt til Henrik Ibsen. I 1859 mottok Kunstforeningen i Christiania 13 studier av B. på den betingelse at de ikke skulle utloddes, men forbli i Kunstforeningen. Disse er i dag sporløst forsvunnet.

Ved siden av sin kunstneriske virksomhet utfoldet B. stor dyktighet som tegnelærer i Kristiania. Undervisningen bestod vesentlig i frihåndstegning, modellering, deskriptiv geometri, perspektivlære og bygningskunst. Spesielt la han vekt på stillære og ornamentikk.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Mathias Munk Bergh, overtollbetjent
 • Antonette Elisabet Schnitler

Gift med

 • Maren Oline Krag

Utdannelse

Uteksaminert fra Krigsskolen 1849; Den kgl. Tegneskole 1850; elev av Hans Gude i Düsseldorf 1850–51; eksamen ved Militære Høyskole 1855; utnevnt til kaptein 1867; utnevnt til sjef for Det norske Jegerkorps 1871 og for 3. kompani av Kristiania Bataljon 1876.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Studiereiser til Vestlandet.

Stillinger, medlemskap og verv

B. var tegnelærer ved følgende institusjoner i Christiania:; Den kgl. Tegneskole, 1871–72; Statens Kvinnlige Industriskole, Oslo fra 1875; Krigsskolen 1876 og 1880-årene; Den tekniske høyskole 1876–1901; Den tekniske aftenskole på Vaterland 1882–99; B. var medlem av Formannskapet i Drammen 1867–1870.

Priser, premier og utmerkelser

R. St. Olavs Orden 1871.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Christianssands Faste Galleri
 • Oslo Bymuseum
 • Kong Oscar 2.s samling
 • Bergen Billedgalleri

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Verdensutstillingen, 1876
 • Nordisk utstilling, 1881

Eget forfatterskap

 • Tegninger af de mest forekommende Veiredskaber, Christiania, 1858
 • For Børn, Drammen, 1869
 • Lærebog i Perspektiv, Christiania, 1872
 • Kort Oversigt over Oliemaleriet og dets almindelige Teknik, (Kristiania, 1874
 • Gutten med 15 Mils Støvlerne. Eventyr-Geografi af Esben Askelad, (Kristiania, 1874
 • Om undervisning i den elementære Frihaandstegning, (Kristiania, 1875
 • Plangeometrisk Konstruktion, (Kristiania, 1875
 • Vægtavler til Anton Berghs elementære Frihaandstegning, (Kristiania, 1877
 • Geometriske Former og plangeometrisk Konstruksjon, (Kristiania, 1880
 • 6 statistiske Karter over Norge og Sverige, (Kristiania, 1880
 • Frihaandstegning som Skolefag, (Kristiania, 1881

Litteratur

 • Illustreret Nyhetsblad, Christiania, 1857, nr. 19
 • Polyteknisk Tidsskrift, Christiania, 1858, s. 288
 • Norway, Art of the Present Time, Christiania, 1876, s. 63
 • Nordisk Jernbanekalender 1877, avd. 2, s. 49
 • Morgenbladet, 1882, nr. 289
 • J.B. Halvorsen, Norsk Forfatterleksikon, (Kristiania, 1885, bd. 1, s. 222, -23
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1909, bd. 3, s. 401
 • Norsk Biografisk Leksikon, (Kristiania, 1923, bd. 1, s. 459, -60
 • S. Willoch, Kunstforeningen i Oslo 1836–1936, Oslo, 1936, s. 106
 • Kunst og Kultur, 1942, s. 2
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1978, bd. 2, s. 44

Arkivalia

 • Universitetsbiblioteket, Oslo, håndskriftsamlingen