Faktaboks

Anton Bergh
Bergh, Anton Mathias
Født
28. mars 1828, Hurum
Død
22. juli 1907, Kristiania

Landskap med to soldater, 1871. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

Etter sitt opphold i Düsseldorf fortsatte B. sin militære og tekniske utdannelse. I ca. 15 år var han knyttet til Veivesenet og Jernbanen. I 1859–62 forestod han en del av byggingen av Kongsvingerbanen. Han var amtsingeniør i Buskerud 1863–70 og bodde i Drammen. Høsten 1870 flyttet han til Christiania. Her ble han teknisk regningsrevisor ved Jernbaneanleggenes Hovedkontor og teknisk revisor i 1874. Fra 1867 gjenopptok han sin kunstneriske virksomhet, og spesialiserte seg som landskapsmaler med norske fjord- og høyfjellsmotiver. I årenes løp ble det solgt en hel del landskapsmalerier fra forskjellige kunstforeninger i Norge og Sverige. Av disse kjennes bare et større fjordbilde, som ble solgt til kong Oscar 2. og Ensom i fjeldet, solgt til Henrik Ibsen. I 1859 mottok Kunstforeningen i Christiania 13 studier av B. på den betingelse at de ikke skulle utloddes, men forbli i Kunstforeningen. Disse er i dag sporløst forsvunnet.

Ved siden av sin kunstneriske virksomhet utfoldet B. stor dyktighet som tegnelærer i Kristiania. Undervisningen bestod vesentlig i frihåndstegning, modellering, deskriptiv geometri, perspektivlære og bygningskunst. Spesielt la han vekt på stillære og ornamentikk.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Mathias Munk Bergh, overtollbetjent
 • Antonette Elisabet Schnitler

Gift med

 • Maren Oline Krag

Utdannelse

 • Uteksaminert fra Krigsskolen 1849
 • Den kgl. Tegneskole 1850
 • elev av Hans Gude i Düsseldorf 1850–51
 • eksamen ved Militære Høyskole 1855
 • utnevnt til kaptein 1867
 • utnevnt til sjef for Det norske Jegerkorps 1871 og for 3. kompani av Kristiania Bataljon 1876

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereiser til Vestlandet

Stillinger, medlemskap og verv

 • B. var tegnelærer ved følgende institusjoner i Christiania:
 • Den kgl. Tegneskole, 1871–72
 • Statens Kvinnlige Industriskole, Oslo fra 1875
 • Krigsskolen 1876 og 1880-årene
 • Den tekniske høyskole 1876–1901
 • Den tekniske aftenskole på Vaterland 1882–99
 • B. var medlem av Formannskapet i Drammen 1867–1870

Priser, premier og utmerkelser

 • R. St. Olavs Orden 1871

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Christianssands Faste Galleri
 • Oslo Bymuseum
 • Kong Oscar 2.s samling
 • Bergen Billedgalleri

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Verdensutstillingen, 1876
 • Nordisk utstilling, 1881

Eget forfatterskap

 • Tegninger af de mest forekommende Veiredskaber, Christiania, 1858
 • For Børn, Drammen, 1869
 • Lærebog i Perspektiv, Christiania, 1872
 • Kort Oversigt over Oliemaleriet og dets almindelige Teknik, (Kristiania, 1874
 • Gutten med 15 Mils Støvlerne. Eventyr-Geografi af Esben Askelad, (Kristiania, 1874
 • Om undervisning i den elementære Frihaandstegning, (Kristiania, 1875
 • Plangeometrisk Konstruktion, (Kristiania, 1875
 • Vægtavler til Anton Berghs elementære Frihaandstegning, (Kristiania, 1877
 • Geometriske Former og plangeometrisk Konstruksjon, (Kristiania, 1880
 • 6 statistiske Karter over Norge og Sverige, (Kristiania, 1880
 • Frihaandstegning som Skolefag, (Kristiania, 1881

Litteratur

 • Illustreret Nyhetsblad, Christiania, 1857, nr. 19
 • Polyteknisk Tidsskrift, Christiania, 1858, s. 288
 • Norway, Art of the Present Time, Christiania, 1876, s. 63
 • Nordisk Jernbanekalender 1877, avd. 2, s. 49
 • Morgenbladet, 1882, nr. 289
 • J.B. Halvorsen, Norsk Forfatterleksikon, (Kristiania, 1885, bd. 1, s. 222, -23
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1909, bd. 3, s. 401
 • Norsk Biografisk Leksikon, (Kristiania, 1923, bd. 1, s. 459, -60
 • S. Willoch, Kunstforeningen i Oslo 1836–1936, Oslo, 1936, s. 106
 • Kunst og Kultur, 1942, s. 2
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1978, bd. 2, s. 44

Arkivalia

 • Universitetsbiblioteket, Oslo, håndskriftsamlingen