Etter studenteksamen i 1899 studerte S. medisin i 3 år. Det var i denne en perioden at interessen for tegning og modellering ble vekket, noe som resulterte i at han begynte på Den kgl. Tegneskole. I 1903 avbrøt S. sine studier og drog tilbake til hjemstedet Kongsberg, hvor han ble lærling ved Den kgl. Mynt under myntgravør Ivar Throndsens kyndige veiledning. Etter et par års læretid på Kongsberg, bestemte han seg for å bli billedhugger, drog til København i 1906 og tilbrakte vintrene 1907–10 i Paris. Her debuterte S. i 1908 på L'Exposition des Indépendants med bl.a. bysten Digter som ble fordelaktig omtalt i pressen. Etter flere års studier i utlandet ble S. i 1912 ansatt som billedhugger ved Trondheim domkirkes billedhuggerverksted. Her utførte han en rekke skulpturer. Fra 1919 var han også ansatt som lærer i modellering ved Norges Tekniske Høyskole. Hans mest kjente arbeid er skulpturen Bergmannen i Kongsberg.