Faktaboks

Karl Høgberg
Født
23. mars 1901, Stavanger
Død
11. januar 1981, Oslo

H.s tidligste arbeider er realistiske og lysfylte, skildringer fra bl.a. Stavanger malt med bred pensel. I Stavanger arbeidet H. også som teatermaler. Elevtiden hos Axel Revold satte spor etter seg i figurtegningen og interessen for komposisjonsproblemer. Det gjelder Skorsteinsfeieren (1928–29), som i forgrunnen viser en feier som med store, ballettlignende bevegelser spaserer bortover en takrygg. I pensel og fargebruk har H. til en viss grad frigjort seg fra læreren. Etter en fottur med Willi Midelfart og Søren Steen-Johnsen i Telemark 1930 tok H. opp nasjonalromantiske emner. I et ekspressivt formspråk malte han sitt gjennombruddsbilde Hesteleiting (1930, Nasjonalgalleriet, Oslo). En videreføring av denne uttrykksformen fins i dekorasjonen Eventyrværelset (1933, Tøyen skole) og utkastet til dekorasjon for sentralhallen i Oslo Rådhus, Rødt, gult og blått

(1937). Etter et opphold i Hemsedal 1933 hentet H. i stor grad motivene til sine staffelibilder derfra. Han utviklet et dekorativt og monumentaIt landskapsmaleri. Dominerende farger er rødt, oransje og gult, med til dels skingrende koloritt. Et hovedverk er Sensommerkveld (1945, Statens Museum for Kunst, København).

I 1930-årene utførte H. enkelte teaterdekorasjoner. I H.s etterkrigsproduksjon gjør en økt interesse for oppbygning av billedkomposisjonen ut fra geometriske prinsipper seg sterkt gjeldende, særlig i de dekorative arbeidene. Georg Jacobsens teorier kan ha vært en utløsende faktor, men H. stod ikke i noe elevforhold til ham. Vi ser denne nyorientering hos H. i utsmykningen av spisesalen i Grorud jernvarefabrikk (1941–47). De forskjellige billedelementer føyes sammen til en frise, og gjennom en geometrisk disponering av flatene illustreres arbeidet med jernet fra det utvinnes til det foredlet blir brukt som redskaper i skog og mark. I denne og senere dekorasjoner merkes en viss motsetning mellom det fortellende billedinnhold og viljen til å arbeide abstrakt med billedflaten. Som eksempel kan nevnes en dekorasjon skjenket Oslo rådhus av Oslo børs (1950) og dekorasjonen til Risøy folkehøyskole for sjømenn, Tvedestrand (1955). I utsmykningen av Holmen kirke, Asker (1965) har det illustrerende veket for en nærmest abstrakt billedløsning.

Den nasjonalromantiske emnekrets ble i etterkrigstiden videreført i arbeider som Myllarguten (1948, M/S Venus) og Tidsbilder (1958, Bugården skole, Sandefjord). Innen staffelimaleriet fortsatte H. med Hemsedalsmotiver, og på 1950-tallet også motiver fra Holmsbu. Hans siste bilder fra 1970-tallet har en mer abstrakt karakter. H.s virksomhet som staffelimaler ble etter hvert begrenset av de mange verv han hadde, hans lærergjerning ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og de siste 6 år også av sykdom.

Utdannelse

 • Bjarne Hansens malerskole, Stavanger 1922
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Axel Revold 1926–27

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Røwdes stip. 1932
 • Schäffers legat 1934
 • Hielmstierne Rosencrones legat
 • Houens legat for artistiske dekorasjonsmalere
 • Studiereiser i Setesdalen 1928, -30
 • Telemark med Willi Midelfart og Søren Steen-Johnsen 1930
 • Gudbrandsdalen med Henrik Sørensen 1932
 • Opphold i København 1931
 • Sverige 1933, -34
 • Paris og Firenze med Willi Midelfart og Aage Storstein 1934
 • Paris 1937

Stillinger, medlemskap og verv

 • Lærer Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo fra 1936, overlærer 1946–71
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre, styremedlem, formann i Den faste Jury
 • medlem Nasjonalgalleriets råd og innkjøpskomité 1955-58, varamann 1946-49 og 1952-55
 • rådsmedlem for Norsk Folkemuseum
 • formann i Kunstnerforbundet, Oslo 1952-62
 • medlem Tilsynsrådet Kunstnernes Hus, Oslo 1955-75

Priser, premier og utmerkelser

 • 1. premie i konkurranse om utsmykning av Grefsen kirke 1942, men fratatt oppdraget av arkitekten

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Tøyen skole, Oslo (1931–33)
 • KNA Hotellet, restauranten, Oslo (1938, fjernet 1941)
 • Vi kan, Oslo, fasadedekor (1938, ødelagt)
 • Oslo-paviljongen, Verdensutst. i New York (1939)
 • Grorud jernvarefabrikk, Oslo (1942–47)
 • M/S Venus (1948)
 • Oslo rådhus (1949–50)
 • Minnehallen for førstereisgutter, Risøy folkehøgskole for sjømenn, Risøya, Tvedestrand (1951–55)
 • Kreditkassen, Oslo (1950)
 • Statens hjem for piker, Skreia
 • Kristiansand kino (1955, intarsia)
 • Bugården skole, Sandefjord (1958–60)
 • Holmen kirke, Asker (1965)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Stavanger Faste Galleri
 • Drammens Kunstforening Faste Galleri
 • Moss Kunstgalleri
 • Christianssands Faste Galleri
 • Statens Museum for Kunst, København
 • Göteborgs Konstmuseum
 • Arkiv för dekorativ konst, Lund
 • Amos Andersons Konstmuseum, Helsinki
 • Riksgalleriet
 • Oslo kommunes kunstsamlinger

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1925
 • Høstutstillingen, Oslo, 1927
 • Høstutstillingen, Oslo, 1930-1934
 • Høstutstillingen, Oslo, 1939
 • Høstutstillingen, Oslo, 1945-1947
 • Høstutstillingen, Oslo, 1949-1953
 • Høstutstillingen, Oslo, 1955
 • Høstutstillingen, Oslo, 1972
 • Vestlandsutst., 1928
 • Vestlandsutst., 1929
 • 10 Unga Norska Målare, Göteborgs Konstför., 1930
 • Unionalen, København, 1931
 • Zeitgenossische Norwegische Malerei, Berlin, 1933
 • Zeitgenossische Norwegische Malerei, Zürich, 1933
 • Contemporary Norwegian Painting, New York, 1936
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1936
 • Fargestudier fra utenlandske museer, Kunstnerforbundet, Oslo, 1937
 • Verdensutst., Paris, 1937
 • Nyare norskt Monumentalmåleri, Liljevalchs konsthall, Stockholm, 1937
 • Verdensutst., New York, 1939
 • Nordisk utst., Göteborg, 1939
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Nordisk utst., Stockholm, 1941
 • Nordisk utst., Stockholm, 1946
 • Nordisk utst., Stockholm, 1947
 • Vårutst., Kunstnerforbundet, Oslo, 1945
 • Holmsbu-malerier, Kunstnerforbundet, Oslo, 1945
 • 10 malere, Kunstnerforbundet, Oslo, 1946
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, Kunstnernes Hus, Oslo, 1946
 • Den Officielle Norske Kunstudst., København, 1947
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1948
 • Nordisk utst., København, 1949
 • Oslo Kunstforening, 1949
 • Norsk nutidskonst, Stockholm, 1951
 • Norsk nutidskonst, Göteborg, 1951
 • Exposição de Pintura e Gravura Norueguesa, Rio de Janeiro, 1952
 • Holmsbu-malere, Drammens Kunstforening, 1952
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1952
 • Nordisk utst., København, 1954
 • Statens Kunstakademi 60 år, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1969
 • Stavanger sett med kunstnerøyne, Stavanger Kunstforening, 1975
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1977

Separatutstillinger

 • Kreditkassens Kunstforening, 1950
 • København Kunstforening, 1954
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1954
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1959
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1982
 • Trondheim Kunstforening, 1957

Ikke Angitt

 • Revoldelevene, Kunstnerforbundet, Oslo, 1929

Portretter

 • Tegning utført av Kåre Wildhagen, gjengitt i J. Schanche Hidle: Profiler og paletter i Rogalands kunst, Stavanger 1965, s. 209

Litteratur

 • Landgaard, J. H., Samtida Konst i Norge, Malmö, 1929, s. 36
 • Morgenbladet, 19.09.1931, (ill.)
 • Konstrevy, Stockholm, 1931, s. 152 (ill.)
 • Konstrevy, Stockholm, 1937, s. 41 (ill.)
 • Konstrevy, Stockholm, 1938, s. 188 (ill.), 189
 • Aftenposten, 09.02.1932
 • Morgenbladet, 09.02.1932
 • Arbeidets jul, Oslo, 1933, s. 19 (ill.), 33 (ill.)
 • Arbeidets jul, Oslo, 1936, s. 25
 • Rådhusteppet, St. Hallvard, Oslo, 1941, s. 1–10 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 110 (ill.)
 • Nationen, 02.01.1944, (ill.)
 • Bonytt, 1946, s. 104
 • Verdens Gang, 25.11.1946, (ill.)
 • Kunstmuseets Aarsskrift, København, 1946-1947, s. 224
 • Stenstadvold, H., Norge som malerne så det, Oslo, 1947, s. 69 (ill. nr. 81)
 • Bonytt, 1947, s. 217
 • Aulie, R., Moderne norsk malerkunst, København, 1948, s. 34, 37 (ill.)
 • Refsum, T., Gudbrandsdalen og malerne, Oslo, 1948, s. 107 (ill.), s. 126
 • Bonytt, 1948, s. 159, 161
 • Fjordholm, O., Karl Høgbergs dekorasjoner i spisesalen på Grorud jernvarefabrikk, Folkekunst, Oslo, 1949, s. 320-23 (ill.)
 • Østby, L., Ung norsk malerkunst, Oslo, 1949, register s. 266 (ill.)
 • Kunsten idag, 1950, hefte 13-14 s. 16, s. 74-76 (ill.)
 • Bonytt, 1950, s. 154
 • Konstrevy, Stockholm, 1950, s. 182, 188 (ill.)
 • Just, C., (Red.), Rådhuset i Oslo, Oslo, 1952, bd. 2, s. 103-08 (ill.)
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 214-15 (ill.)
 • Agderp., 30.08.1954
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 01.09.1954
 • Zibrandtsen, J., i Nationaltidende, København, 10.1954
 • Fædrelandsvennen, 27.06.1955, (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 106, 121 (ill.)
 • Sandefjords Blad, 07.03.1958, (ill.)
 • Mæhle, O., Streiftog og glimt fra Kunstnerforbundets første 50 år, Oslo, 1960, s. 130, 134, 135
 • Stenstadvold, H., Norsk malerkunst i norsk samfunn, Oslo, 1960, s. 132 (ill.), 133
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, s. 24
 • Askeland, J., Freskoepoken, Oslo, 1965, register s. 250 (ill.)
 • Hidle, G. Schanche, Profiler og paletter i Rogalands kunst, Stavanger, 1965, s. 208-11 (ill.), 271
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, s. 261
 • Thue, O., Statens Kunstakademi 60 år, Oslo, 1969, s. 20, 22, 42, katalog Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, s. 51
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 91, 209
 • Kristiansen, H., Trondhjems Kunstforening 1945–1970, Trondheim, 1973, s. 69
 • Kunsten idag, 1973, hefte 105-06, s. 81 (ill.)
 • Hidle, G. Schanche, Stavanger i billedkunsten, Stavanger, 1976, s. 159 (ill.)
 • Akersp., 18.03.1976
 • Ullern Avis, 19.03.1976
 • Arbeiderbladet, 22.03.1976
 • Aftenposten, 23.03.1976
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 213
 • Kunst og Kultur, 1977, s. 174
 • Buskerud, Bygd og by i Norge, Oslo, 1977, s. 273
 • Hopstock, K., i Morgenbladet, 02.07.1977
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 06.07.1977
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 08.07.1977
 • Arneberg, A., i Dagbladet, 21.07.1977, (ill.)
 • Andersen, S., i Arbeiderbladet, 26.07.1977
 • Aftenposten, 26.01.1981
 • Askeland, J., Norsk malerkunst. Hovedlinjer gjennom 200 år, Oslo, 1981, s. 288
 • Flor, H., i Dagbladet, 22.05.1982
 • Ovrum, R., i Farmand, 22.05.1982
 • Egeland, E., i Aftenposten, 24.05.1982
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 24.05.1982
 • Jørgensen, I. M., i Frisprog, 29.05.1982
 • Kvalvik, T., i Stavanger Aftenblad, 09.06.1982, (ill.)