K. var ansatt som assistent, til dels i studietiden, et år hos arkitekt Henrik Bull, sju år hos arkitekt Lars Backer og i Stockholm, deretter et år hos henholdsvis professor Israel Wahlman, arkitekt Gunnar Asplund og arkitekt Håkon Ahlberg. K. opprettet egen arkitektpraksis i Oslo i 1930. Tidlig i sin praksis tegnet K. hytter, sommerhus og villaer. Etter hvert ble boligens utforming en merkesak for henne, og på dette området gjorde hun en stor innsats. Det ble i første rekke boligens innredning på gårdsbruk som fikk hennes oppmerksomhet, og hun ble fast konsulent for Norges Bondekvinnelag. Omleggingen fra store husholdninger med mye arbeidskraft til familiedrevne bruk, endret bondekvinnenes arbeid, og K. fulgte opp med de nødvendige endringer av arbeidsrommenes innredning. Mye arbeid ble lagt i opplysning, utstillinger og demonstrasjonshus.