Etter sin utdannelse hos Reusch i Bergen, reiste C. til Düsseldorf, hvor Gude rådet ham til å forlate stillebensgenren til fordel for landskapsmaleriet. Han levde under fattige kår i Düsseldorf til 1860. Siden bodde han i Bergen til han døde der, syk og fattig, i 1871.