Familierelasjoner

Sønn av

 • Ovida Hagfoss
 • Birger Martinsen

Gift med

 • Bjørg Brangerud

Bosatt (pr 1982-1986)

Oslo.

Utdannelse

Elev av professor Wilhelm Rasmussen 1946-48; Guttorm Pedersen 1958–60; Einar Nerman, Strömstad 1962–63.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Studieopphold i Nederland 1962; Sverige 1962–63; Tyskland 1975–76; Frankrike 1981; delvis bosatt i Spania fra 1980.

Stillinger, medlemskap og verv

Sjefsdekoratør Persil-fabrikken A/S, Moss 1947–54; Medlem Unge Kunstneres Samfunn og Bildende Kunstneres Forening Oslo.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Bøndernes Bank
 • Norske Fina A/S
 • Hotel Norge, Hamburg
 • Klaveness skipsrederi
 • Wilh. Wilhelmsens skipsrederi
 • Det Norske Radiumhospital
 • Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen
 • Sjøforsvarets overkommando

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Nye medlemmer, Unge Kunstneres Samfunn, 1973
 • Vandreutstilling Nordisk Kunstformidling, 1979-1982

Separatutstillinger

 • La Boheme, Oslo, 1971
 • Surte Konstsalon, Göteborg, 1976
 • Jonsred Herregård, Partille, Sverige, 1980

Litteratur

 • Aftenposten, 08.12.1973
 • Sør-Varanger Avis, 18.09.1979

Arkivalia

 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv