Faktaboks

Karl Erik Nilsen
Nilsen, Kalle
Født
22. juli 1945, Oslo
Død
2. desember 2011, Oslo

I sine grafiske arbeider, malerier og skulpturer henter N. motiver fra menneskets livssyklus. På debututstillingen i Kunstnerforbundet i 1969 gikk tre hovedtemaer igjen i serier: Narcissus, Par og Krusifiks. I de senere år har N. bekreftet sin dyktighet som grafiker i serigrafier, raderinger og spesielt følsom utnyttelse av tresnittets muligheter. Det fremmedgjorte mennesket står i sentrum med allusjoner til mytologiens Orfeus og Ikaros og moderne fenomener som krigsflyenes morbide skjønnhet. N.s formspråk har sitt utgangspunkt i 70-årenes ny-figurasjon og ekspressive romantikk. I hans mørkstemte og dystre malerier, med strengt formede skikkelser i landskap fra 1972 til senere rene skogsmotiver, er naturopplevelsen mer mystisk enn reell. N.s studier av den franske billedhugger Jean Ipousteguy kommer til syne i hans skulpturarbeider. Formspråket er nesten naturalistisk, bortsett fra visse anatomiske forenklinger og de dramatiske amputasjoner av hoder og lemmer. Den moderne Kentaur, en motorsykkel med mannlig torso i skinn og lær mot stål, faller inn i N.s øvrige motivkrets, men er samtidig en negativ samtidsbeskrivelse. Anti-monumentet har paralleller i N.s store tegninger og kraftige tresnitt i serien Mennesket ved maskinen.

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Alf-Jørgen Aas og Arne Malmedal 1967–72

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereiser til England, Frankrike og Italia

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Foreningen Norske Grafikere

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo (grafikk og skulptur)
 • Riksgalleriet
 • Norsk kulturråd
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen

Utstillinger

Gruppeutstillinger

 • Gall. U 12, Oslo, 1979
 • Oslo Kunstforening, 1981

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1967-1968
 • Høstutstillingen, 1976
 • Høstutstillingen, 1978
 • Høstutstillingen, 1980-1983
 • Ungdomsbiennalen, Paris, 1969
 • Vårutstilling, Unge Kunstneres Samfunn, 1969
 • 2. internasjonale grafikkbiennale, Fredrikstad, 1974
 • Grafikkbiennalen, Firenze, 1974

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1969
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1972
 • Gall. Norske Grafikere, Oslo, 1973
 • Elvegården Galleri, Oslo, 1974
 • Oslo Kunstforening, 1977
 • Oslo Kunstforening, 1982
 • Rakkestad Kunstforening, 1978

Litteratur

 • Aftenposten, 16.10.1969
 • Morgenbladet, 17.10.1969
 • Brun, H. J., i Dagbladet, 28.10.1969
 • Woll, G., i Arbeiderbladet, 29.10.1969
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 122
 • Vårt Land, 16.09.1972
 • Aftenposten, 18.09.1972
 • Dagbladet, 18.09.1972
 • Dagbladet, 25.09.1973
 • Hofseth, D., i Morgenbladet, 03.10.1973
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 04.10.1973
 • Flor, H., i Dagbladet, 06.10.1973
 • Kunst og Kultur, 1973, s. 134
 • Kunst og Kultur, 1974, s. 128
 • Kunst og Kultur, 1978, s. 57
 • Kunst og Kultur, 1980, s. 124
 • Rude, R., Norske grafikere, Oslo, 1973, s. 90
 • Grøtvedt, P., i Morgenbladet, 25.11.1977, (ill.)
 • Egeland, E., i Aftenposten, 01.12.1977
 • Flor, H., i Dagbladet, 01.12.1977, (ill.)
 • Hougen, P., i Verdens Gang, 02.12.1977
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 13.12.1977
 • Nye Bonytt, 1979, nr. 10 s. 4 (ill.)
 • Indre Smaalenenes Avis, 12.04.1978
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 8, s. 583
 • Schmedling, O., i Arbeiderbladet, 19.01.1981
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 19.01.1981
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 21.01.1981
 • Hopstock, K., i Morgenbladet, 21.01.1981
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 23.01.1981
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 12.11.1982, (ill.)
 • Flor, H., i Dagbladet, 18.11.1982, (ill.)
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 19.11.1982
 • Hopstock, K., i Morgenbladet, 22.11.1982