I opptegnelser fra Ål heter det "1702 kom til Aal en Mand som het Justus Samuelsen som gjord til Aals Kiærke 2 storre Lysestager...... og en lyse Krone med 16 lys det ble færdigt til Jul. Den mand var fød i Lübeck". Denne er nok identisk med "dend fra København nu opkomne Konstrige Mester" R., som sogneprest O. M. Engelstrup hadde fått opp for å lage nytt inventar til kirken. Kontrakten er undertegnet i 1702, og gjelder altertavle, prekestol og korskille. Lysekronen og stakene har vært gaver fra presten, og er ikke nevnt i kontrakten. R. hadde også en svenn med fra København, som sannsynligvis laget en svakere utført del av inventaret. Altertavlens toppstykke er skåret i akantus, med søyler som holder Frederik 4s monogram, to englefigurer har antagelig stått i korskillet. R. er også tilskrevet det dyktig utførte portrettet av sogneprest O. M. Engelstrup i Ål kirke.