Faktaboks

Augustus Samuel Ritter
Født
1669, Lübeck
Død
1705, Ål, Hallingdal (antagelig død 1705)

I opptegnelser fra Ål heter det "1702 kom til Aal en Mand som het Justus Samuelsen som gjord til Aals Kiærke 2 storre Lysestager...... og en lyse Krone med 16 lys det ble færdigt til Jul. Den mand var fød i Lübeck". Denne er nok identisk med "dend fra København nu opkomne Konstrige Mester" R., som sogneprest O. M. Engelstrup hadde fått opp for å lage nytt inventar til kirken. Kontrakten er undertegnet i 1702, og gjelder altertavle, prekestol og korskille. Lysekronen og stakene har vært gaver fra presten, og er ikke nevnt i kontrakten. R. hadde også en svenn med fra København, som sannsynligvis laget en svakere utført del av inventaret. Altertavlens toppstykke er skåret i akantus, med søyler som holder Frederik 4s monogram, to englefigurer har antagelig stått i korskillet. R. er også tilskrevet det dyktig utførte portrettet av sogneprest O. M. Engelstrup i Ål kirke.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Inventar, Ål kirke
  • Antagelig portrett av sokneprest Ole Madsen Engelstrup samme sted

Litteratur

  • Schnitler, C. W., Malerkunsten i Norge i det 18. aarhundre, (Kristiania, 1920, s. 147
  • Norges kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 73, 142
  • Grevenor, H., Norsk malerkunst under renessanse og barokk, Oslo, 1928, s. 215
  • Hauglid, R., Akantus, Oslo, 1950, bd. 1, s. 90, 120, bd. 2 s. 154, 156 (ill.)
  • Norges kunsthistorie, Oslo, 1982, bd. 3, s. 216
  • Christie, H., Christie, S., Buskerud, Norges Kirker, Oslo, 1983, bd. 1, s. 109, 111, 115 (ill.)