B. virket som gravør i Bergen 1878–79, og drev fra 1880 gravørforretning i Kirkegt. 13 i Kristiania. Han ble ved siden av Ivar Throndsen den ledende norske gravør i slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet, og utførte en lang rekke medaljer, plaketter og medaljonger, f.eks. medaljene med Johan Sverdrup (1880) og A.M. Schweigaard (1883). Portrettene er i regelen utført i en detaljrik naturalistisk stil, men kan også ha en mer samlet holdning som i medaljongen av Erika Nissen (ca. 1889). Han skar kameer og modellerte miniatyrbyster i samme stil (byste av Chr. Michelsen, 1906). B. har også gjort portrettrelieffer til gravmonumenter: Jørgen Nærup, Vor Frelsers gravlund, Oslo; Herman og Mix Anker, Sagatun ved Hamar; Ole Evenstad, Storelvdalen kirkegård; Christen Nygaard, Vestre Akers kirkegård, Oslo.