M. var bosatt i Bergen fra 1745. I 1920 attribuerte Anton M. Wiesener tre pastellportretter i Bergens museums samlinger til M. Et av portrettene forestiller Hans Jochum Jordan (1707–1777), en innvandret tysker fra Weimar som var fadder til M.s sønn. Bildet er signert bak på lerretet med et dikt som antyder at portrettet er malt etter Jordans død i 1777. De to andre portrettene viser skjærsliper og kjøpmann Johan Joseph Müller og hans hustru Helene Olsdatter og er usignerte. Maleren J.C. Dahl gikk i malerlære hos M.s sønnesønn Johan Georg M. våren 1803–09.