Faktaboks

Hans Jørgen Müller
Født
Böhmen
Død
1782, Bergen

M. var bosatt i Bergen fra 1745. I 1920 attribuerte Anton M. Wiesener tre pastellportretter i Bergens museums samlinger til M. Et av portrettene forestiller Hans Jochum Jordan (1707–1777), en innvandret tysker fra Weimar som var fadder til M.s sønn. Bildet er signert bak på lerretet med et dikt som antyder at portrettet er malt etter Jordans død i 1777. De to andre portrettene viser skjærsliper og kjøpmann Johan Joseph Müller og hans hustru Helene Olsdatter og er usignerte. Maleren J.C. Dahl gikk i malerlære hos M.s sønnesønn Johan Georg M. våren 1803–09.

Familierelasjoner

Gift med

  • Bergen med Dorthe Maria Pedersdatter

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Historisk museum, Bergen

Utstillinger

Kollektivutstillinger

  • Portrettutstilling, Bergens museum, 1911

Litteratur

  • Schnitler, C. W., Wiesener, A. M., Katalog over Bergens museums portrætutstilling 1911, Bergens Museum Aarbok, 1912, nr. 2
  • Lexow, E., i Kunst og Kultur, 1912-1913, s. 123
  • Wiesener, A. M., i Bergens Historiske Forening. Skrifter, Bergen, 1914, nr. 20, s. 110–14