S. har hittil arbeidet med akvatintetsinger i figurative, grotesk-humoristiske bilder som Slaraffenland (Høstutstillingen 1974), En gruppe bak et bord (1976) og Stengsel (1978, Nasjonalgalleriet, Oslo). De siste år har han også malt store bilder inspirert av engelsk pop-art fra 60-årene.