L. kom til Norge i 1735, og det eneste kjente arbeide fra hans hånd er et stort Christiania-prospekt fra 1745, en kolorert håndtegning av byen sett fra Ekeberg. Prospektet har stor kulturhistorisk interesse.