S. viste i 1963 på Vikersund en utstilling av tilnærmet naturalistiske landskaper, aktbilder og et portrett. Etter oppholdet i Kbh. debuterte han i UKS 1965 med nonfigurative pop-art-inspirerte arbeider. Bildene var pastost utført i gjennomgående mørke og tunge farger og hadde innslag av collage av bokstaver, fotografier og metall-lokk. Et tydelig politisk engasjement var utgangspunktet for bildenes sterke uttrykk. Deretter var S. i noen år opptatt av geometriske former og optiske virkninger. I 1967 viste han bilder med optiske lys- og skyggemotiver, bygd opp med rekker av knotter i tre og plast på malte flater. I et enkelt bilde, Pyramide mot gult, tok han opp formale spenninger som han utdypet videre i en serie bilder fra 1968. Med former som minner om pyramider, hustak, rørgater o.l. utprøvde han linjeperspektivets muligheter. Fra 1970 har S. arbeidet mest med grafikk, bl.a. fra 1972 som medlem av GRAS-gruppa ved deres verksted i Oslo. Han lager nesten utelukkende etsninger i kobber og sink, i flerfargetrykk og sort-hvitt, og ofte etset så dypt at det oppstår relieffvirkninger. Den røffe streken og de skraverte felter i S.' grafikk formidler inntrykket av det barske i hans fjell- og Nordlandsmotiver, dynamikken i en fugl eller villrein i flukt og bevegelse i folkelige scener med spillemenn og dans, bl.a. med motiver fra Hallingdal. Den samme motivkrets arbeider han med i de siste 10-års malerier, spontane koloristiske inntrykk, malt også fra Modum-traktene, hvor han fra 1976 har drevet eget gårdsbruk.