Faktaboks

Arne Sørensen
Født
1. november 1937, Modum

S. viste i 1963 på Vikersund en utstilling av tilnærmet naturalistiske landskaper, aktbilder og et portrett. Etter oppholdet i Kbh. debuterte han i UKS 1965 med nonfigurative pop-art-inspirerte arbeider. Bildene var pastost utført i gjennomgående mørke og tunge farger og hadde innslag av collage av bokstaver, fotografier og metall-lokk. Et tydelig politisk engasjement var utgangspunktet for bildenes sterke uttrykk. Deretter var S. i noen år opptatt av geometriske former og optiske virkninger. I 1967 viste han bilder med optiske lys- og skyggemotiver, bygd opp med rekker av knotter i tre og plast på malte flater. I et enkelt bilde, Pyramide mot gult, tok han opp formale spenninger som han utdypet videre i en serie bilder fra 1968. Med former som minner om pyramider, hustak, rørgater o.l. utprøvde han linjeperspektivets muligheter. Fra 1970 har S. arbeidet mest med grafikk, bl.a. fra 1972 som medlem av GRAS-gruppa ved deres verksted i Oslo. Han lager nesten utelukkende etsninger i kobber og sink, i flerfargetrykk og sort-hvitt, og ofte etset så dypt at det oppstår relieffvirkninger. Den røffe streken og de skraverte felter i S.' grafikk formidler inntrykket av det barske i hans fjell- og Nordlandsmotiver, dynamikken i en fugl eller villrein i flukt og bevegelse i folkelige scener med spillemenn og dans, bl.a. med motiver fra Hallingdal. Den samme motivkrets arbeider han med i de siste 10-års malerier, spontane koloristiske inntrykk, malt også fra Modum-traktene, hvor han fra 1976 har drevet eget gårdsbruk.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Ole Sørensen
 • Astrid Braaten

Gift med

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Vikersund

Utdannelse

 • SHKS 1955-57
 • Kunstak. under Alexander Schultz 1959-63
 • Kunstak. i Kbh. under Søren Hjorth Nielsen 1963-64

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens studiestip. 1966, reisestip. 1976
 • 3,%-fondets stip. 1975
 • Statens garantiinntekt fra 1977
 • Studieopphold i Kbh. 1963-64
 • Studiereiser til Frankrike og Spania

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett BKS
 • Medlem UKS, formann 1969, styremedlem 1969-70, jurymedlem 1971
 • FNG, styremedlem 1973, -77, medlem opptaksutvalg 1978
 • Buskerud Bildende Kunstnere, styremedlem 1976-78
 • Medlem kunstnerisk råd 1981-84
 • Medlem Tilsynsrådet for K.Hus 1970-71, 1976-78, 1979-80 (viseformann)
 • Medlem Modum kommunestyre og kulturstyre fra 1984

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Dekorasjon, svømmehallen, Stalsberg skole, Modum (keramikk, 1967)
 • Svanvik folkehøgskole
 • Drammen sykehus
 • Norges Geografiske Oppmåling
 • NG
 • RG
 • NKR
 • OKK
 • KA
 • Norges Bank
 • Utenriksdepartementet
 • Ringerike, Tønsberg og Modum kunstforeninger

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1967
 • Høstutstillingen, 1973-1975
 • Høstutstillingen, 1978
 • Høstutstillingen, 1980-1982
 • Østlandsutst., 1980
 • Vårutst., 1964-1970
 • Vårutst., 1973-1974
 • Vårutst., 1976
 • Vårutst., 1978
 • Vårutst., 1980
 • Nord-norske kunstutst., 1964
 • Nord-norske kunstutst., 1978-1980
 • Nord-norske kunstutst., 1980-1982
 • 14 unge, 1965
 • 1. nordiske ungdomsbiennale, 1966
 • Alternativ Ungdomsbiennale, 1968
 • Kritikernes Val, 1967
 • Norwegische Graphik heute, vandreutst., 1973
 • Jub.utst., 1982

Gruppeutstillinger

 • A/S Sørensens Venner, Høstutst., 1967
 • Tingstua, Hokksund, 1982
 • GRAS - 10 år etter, vandreutst., 1983-1984

Litteratur

 • i Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 19.01.1962, (ill.)
 • Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 21.03.1963, (ill.)
 • Dagbl., 31.08.1965, (ill.)
 • i Dagbl., 07.09.1965
 • i Dagbl., 26.10.1967
 • Dagbl., 19.04.1968
 • Dagbl., 04.05.1968, (ill.)
 • i Morgenp., 08.09.1965
 • Morgenp., 19.04.1968, (ill.)
 • i Morgenbl., 09.09.1965
 • i Aftenp., 13.09.1965
 • i Aftenp., 02.05.1968
 • i Arb.bl., 30.04.1968
 • VG, 06.05.1968
 • Nationen, 13.03.1975, (ill.)
 • Aftenp., 14.03.1975, (ill.)
 • Aftenp., 01.04.1975
 • Dagbl., 14.03.1975, (ill.)
 • Dagbl., 24.03.1975
 • i Morgenbl., 05.04.1975
 • i Arb.bl., 09.04.1975
 • Fremtiden, 15.10.1976, (ill.)
 • Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 06.10.1978, (ill.)
 • Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 30.04.1979, (ill.)
 • Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 21.08.1982, (ill.)
 • Akershus Amtstidende, 10.09.1979, (ill.)
 • Eikerp., 25.08.1982
 • i Arb.bl., 18.10.1983
 • i Aftenp.

Faktaboks

Arne Sørensen