H. hadde egen praksis på Sørlandet 1914–23, antagelig i Farsund, og foretok bl.a. oppmåling av eldre bebyggelse. Han ble i 1923 ansatt som overlærer i klassen for bygningshåndverkere på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo. Samtidig hadde han egen praksis i Oslo, og tegnet Tannlegehøyskolens nybygg (1926). H.s spesialitet var 4–5-etasjes teglsteinsforblendede boligblokker i mur med støpte betongdekker. Særlig viktige er de arbeider H. utførte for entreprenørfirmaet Brødrene Johnsen, spesielt må nevnes Sinsenbyen (utført sm.m. Kristofer Lange). Dette anlegget, bygd 1934–39, var en by for 10 000 mennesker, der de 2562 leilighetene preges av greie planløsninger og gode proporsjoner.