K. var musiker og finansierte sine studier ved å spille i restaurantorkestre. Han assisterte Per Krohg under arbeidet med maleriene i Grand Café, Oslo. K. var også en god venn av Bjarne Ness og stod bl.a. modell for ham til Fiolinisten. K. var en omflakkende natur, men hadde tilknytning til Nord-Norge og bosatte seg etter 1968 i Saltdal. Hans maleriske uttrykk var naturalistiske landskaps- og miljøskildringer fra Nord-Norge. Han malte også en rekke portretter, bl.a. flere barneportretter. Fra 1970 laget han helst tekstilcollager i en blanding av fabulerende naivisme og halvabstrakt surrealisme.