Faktaboks

Hans Brun
Bruun, Hans
Død
antagelig Bergen

De få og spredte opplysninger om B.s levnetsløp plasserer ham som overgangsfigur mellom håndverker og kunstner i den senbarokke perioden. Hans første kjente virksomhet er som dekorasjonsmaler og forgyller. I 1705 sluttet han kontrakt om å forgylle og staffere prekestolen i Ringsaker kirke, i 1706 det samme på altertavlen i Kvam kirke i Nord-Fron, samme år lignende arbeid på prekestolen i Sør-Fron kirke. Han forgylte prekestolen i Hof Kirke på Toten i 1715. Hans største kjente oppdrag var altertavlen til Domkirken i Bergen (1726). Han leverte tavlens tre malerier, samtidig som han forgylte og stafferte treverket. Motivene til de tre maleriene var Nattverdens innstiftelse, Kristi korsfestelse og Den ytterste dom. Ved Christian 6.s reise i Norge 1733 ble han innkalt til å utsmykke de to velkomstpyramidene i forbindelse med kongens besøk i Stavanger. På pyramidenes postamenter malte han allegoriske fremstillinger, bl.a. Caritas med tre barn; det ene holdt det norske, det andre det danske våpen. Utsmykkingen kjennes bare fra en illustrasjon i tresnitt i en reisejournal av J. Kierulf. Det eneste som er bevart av B.s kunstneriske produksjon er to av maleriene til Bergen domkirkes altertavle,, to ovale lerreter malt med oljefarger: Nattverden og Korsfestelsen. Begge henger nå i kirken. Selve altertavlen ble ødelagt ved en restaurering i 1880-årene. Tidligere, ca. 1800, ble de forandret av J.C. Dahls første lærer i malerkunsten, Joh. G. Müller. Hvor mye i de to bevarte maleriene som skyldes B.s kunstneriske innsats eller Müllers "restaurering", er ikke kjent. De skiller seg lite fra senbarokke fremstillinger av samme motiver. B. ble av eldre forfattere høyt vurdert for sin kunst. Hildebrand Meyer kaller ham "Mester", uten at det med dette menes håndverksmester; B. løste aldri borgerskap i sitt fag i Bergen. Lyder Sagen sier han fører en "Mesterpensel". B. har trolig avansert i løpet av sin karriere som maler. Han startet som håndverksmaler med forgylling og staffering som arbeidsområde, og endte opp som hovedkunstner ved ærespyramidene i Stavanger. Hans studier, hans ekteskap og hans barns utdannelse tyder på en sosial status noe over gjennomsnittet for malere i hans samtid.

Familierelasjoner

Gift med

 • Catherine Elisabeth Plathe

Utdannelse

 • Teologiske studier

Litteratur

 • Kierulf, J., Journal og Beskrivelse over Hans Kongl. Mayest. Kong Christian den VI til Dannemark og Norge... Reise til Kongeriget Norge Aar 1733, København, 1746, s. 65–67
 • Worm, J., Lexicon over danske etc. lærde Mænd, Helsingør, 1771, bd. 1, s. 96
 • Sagen, L., Bidrag til Norges Konsthistorie, Minerva IV, Bergen, 1800, s. 287
 • Nyrup, Kraft, Alm. Litterært Lexicon, København, 1820, bd. 1, s. 96
 • Foss, H., Sagen, L., Bergens Beskrivelse, Bergen, 1824, s. 376–7, 672
 • Weinwich, N.H., Dansk, norsk og svensk Kunstner-Lexicon, København, 1829, s. 120
 • Dietrichson, L., A. Tidemand, (Kristiania, 1873, bd. 1, s. 5
 • Bøgh, J., Bergens Kunstforening i 50 Aar, Bergen, 1888, s. 3
 • Lampe, J.F., Bergens Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen, (Kristiania, 1895, bd. 1, s. 115
 • Meyer, H., Samlinger til den berømmelige og navnkundige norske handelstad Bergens Beskrivelse, B.E. Bendixen, Bergen, 1904, s. 172
 • Thommessen, R., Norsk billedkunst, (Kristiania, 1904, s. 15
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1911, bd. 5
 • Bugge, A., Nogen østlandske bilthuggere fra begyndelsen av 1700-aarene, Kunst og Haandverk - festskrift til Johan Bøgh, (Kristiania, 1918, s. 23
 • Schnitler, C.W., Malerkunsten i Norge i det attende aarhundrede, (Kristiania, 1920, s. 21, 90 (ill.)
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1925, bd. 2, s. 215
 • Norsk Kunsthistorie, Oslo, 1925-1927, bd. 1, s. 406, bd. 2, s. 78, 140, 142, 190, (ill.)
 • Grevenor, H., Norsk malerkunst under renessanse og barokk, Oslo, 1928, s. 216, 241
 • Bugge, A., Bergens domkirke, Bergen, 1931, s. 58, (ill.)
 • Hauglid, R., Akantus, Oslo, 1950, bd. 2, s. 38, 161
 • Elgvin, J., En by i kamp. Stavanger 1536–1814, Stavanger, 1956, s. 272 (ill.)
 • Bøe, A., "over alt med festonner", Kunst og Kultur, 1974, s. 220