C. har studert musikk i Norge og Sverige, men måtte avbryte utdannelsen pga. sykdom. Med oppmuntring bl.a. av Henrik Sørensen begynte han å tegne, og arbeidet som illustratør i svenske og norske aviser i tiden 1935–48. Han utviklet seg særlig som portrettmaler, han har portrettert bl.a. Prins Eugen (1942, Waldemarsudde i Stockholm), billedhuggeren Carl Eldh (1942, Nationalmuseum, Stockholm) og en rekke diplomater og berømtheter. I hans øvrige produksjon fremtrer spesielt de mange surrealistisk pregede fantasilandskaper, drømmevisjoner med nakne trær, kvinnehoder, sjø og båter. C.s formspråk er variert, han beholder likevel sin lette og elegante, ofte vittige strek og sin sikre komposisjonsevne.