D.s formspråk er figurativt. Han er en realistisk naturskildrer med sans for innslag av humoristisk fantasi. Han lager naturstemninger, portretter og humoristiske fabuleringer. Han er opptatt av vitenskapelig fargelære og setter strenge krav til form, farge og komposisjon.