J. er kjent fra en rekke arbeider med kirkeinteriører i Trøndelag. Han har bl.a. skåret altertavlen i Alstadhaug kirke (1649) og et epitafium fra Melhus kirke (ca. 1650), i dag altertavle i Leksvik kirke. J. hadde sin kunstneriske bakgrunn i bilthuggerkunsten på Østlandet, og spesielt viser han slektskap med bilthuggeren Johan Reinholdt. J.s altertavle i Alstadhaug har således stor likhet med altertavlen i Stange kirke. Flere av J.s arbeider er staffert av Johan kontrafeier, og sammen har disse to hatt avgjørende betydning for kirkekunsten i Trøndelag i 1600-årene.