Faktaboks

Johan Johansen
Johan bilthugger
Død
1657, Trondheim

J. er kjent fra en rekke arbeider med kirkeinteriører i Trøndelag. Han har bl.a. skåret altertavlen i Alstadhaug kirke (1649) og et epitafium fra Melhus kirke (ca. 1650), i dag altertavle i Leksvik kirke. J. hadde sin kunstneriske bakgrunn i bilthuggerkunsten på Østlandet, og spesielt viser han slektskap med bilthuggeren Johan Reinholdt. J.s altertavle i Alstadhaug har således stor likhet med altertavlen i Stange kirke. Flere av J.s arbeider er staffert av Johan kontrafeier, og sammen har disse to hatt avgjørende betydning for kirkekunsten i Trøndelag i 1600-årene.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Altertavle, Alstadhaug kirke (1649)
 • Epitafium, Melhus kirke (ca. 1650, i dag altertavle i Leksvik kirke)
 • Altertavle, Stiklestad kirke (1652)
 • Prekestol, Byneset kirke, Trondheim (ca. 1652)
 • Prekestol, Hustad gamle kirke (ca. 1652)
 • Altertavle, Selbu kirke (1652 - 54)
 • Altertavle og prekestol, Loktu kirke (ca. 1655)
 • Altertavle og prekestol, Frosta kirke (ca. 1655)
 • Altertavle, Mære kirke (1656)

Litteratur

 • Fett. H., Norges kirker i det 16de og 17de aarhundrede, (Kristiania, 1911, s. 89-91 (ill.)
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, register s. 675
 • Grevenor, H., Norsk malerkunst under renessanse og barokk, Oslo, 1928, s. 158, 278
 • Hauglid, R., Akantus, Oslo, 1950, bd. 2, s. 194, 348 (ill.)

Arkivalia

 • Revold, R., Bilthuggerkunsten i Oslo under renessanse og barokk, Universitetet i Oslo, 1947, s. 91-92, magistergradsavhandling