H.s. uttrykksform er enkel, geometrisk, streng og begrenset. Ved hjelp av renskårne runde, rette og vinklede former skaper han en dynamisk balanse i billedflaten. Tette metallfarger, eller rent sort og hvitt satt opp mot en kraftig fargekontrast, aksentuerer formenes subtile samspill. Ved små variasjoner i mønster eller fargekombinasjoner danner H. serier over et geometrisk grunntema. En utforskende og konsentrert interesse om primærformenes visuelle uttrykksmuligheter gjør H.s. kunst nær beslektet med minimal art, men ved å velge former med visse symbolmessige assosiasjoner (arbeidene heter ofte Tegn eller Signal) bringer han inn et litterært element som sprenger minimalkunstens rent formalistiske ramme. H. arbeider hovedsakelig med silketrykk og har funnet fram til trykktekniske finesser som gir mer liv i flatestrukturen. Med sine store, glattpenslete, geometriske fargeflater minner H.s malerier mye om silketrykkene. H. var i 1967 initiativtaker til en internasjonal fargegrafikk-utstilling i Fredrikstad Kunstforening. Fra 1972 har H. sammen med Ulla H. vært hovedansvarlig for de internasjonale grafikkbiennaler i Fredrikstad.