A. lager koloristisk rike, halvabstrakte malerier, hvor naturforbildet anes i et kompleks av forskjellige fargeplan. Det musikalske element i koloritten er tydelig.