H. arbeidet i fire år hos arkitekt Jørn Utzon i Helsingør, Danmark 1958-61, og deltok der bl.a. i utvikling av prosjektene for Arbeiderhøyskole i Høystrup (ikke oppført etter Utzons planer) og Sydney Opera House. Deretter hadde H. egen praksis i Helsingør 1961-65, hvor han mest arbeidet med konkurranseutkast. H. har også utarbeidet klokketårnet på Helsingør kirkegård. I 1965-66 var han gjestelærer ved arkitektavdelingen ved Norges Tekniske Høyskole og i 1967 etablerte han egen praksis i Bergen. H. har utført en rekke bygg i Bergensområdet, hvorav de fleste er bolighus.