Liv og virksomhet

W. arbeidet som forretningsmann i Spania. I 1879 trådte han ut av firmaet og bosatte seg i Trondheim Han drev sine malerstudier stort sett på egen hånd og malte landskaps- og bymotiver og flere portretter. I 1883 kjøpte han gården Erstad på Roa, og malte mange bilder fra Hadeland. Blant W.s siste bilder er et selvportrett og portrett av hans hustru.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Ludvig Wiese (1817 - 1874)
 • Henrikke Cecilie Finde Heiberg (1819 - 1870)

Gift med

 • Antonie Caroline Constance Lorck (1854 - 1955)

Utdannelse

Hans Heyerdahls malerskole, Kristiania kort tid; muligens også elev av Frits Thaulow.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Bosatt i Bilbao, Spania 1861-65, i Oporto og Lisboa 1865-79; Paris vintrene 1881-82, 1882-83.

Stillinger, medlemskap og verv

Ordfører i Lunner 1898-1907; valgmann 1903, stiftet samme år et politisk samlingsparti på Hadeland.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Stavanger Faste Galleri
 • Fredrikstad Kunstforening

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1885-1886
 • Christiania Kunstforenings vårutst.

Portretter

 • Selvportrett (olje 1913, privat eie)

Eget forfatterskap

 • Under pseudonymet Dag Fr. Nygaard: Nogle ord om stemmeretten, 1873
 • Gerhard Om demokrati og kapital, 1878

Litteratur

 • S. Thorbjørnsen, 1933, s. 55–57 (ill.)