W. arbeidet som forretningsmann i Spania. I 1879 trådte han ut av firmaet og bosatte seg i Trondheim Han drev sine malerstudier stort sett på egen hånd og malte landskaps- og bymotiver og flere portretter. I 1883 kjøpte han gården Erstad på Roa, og malte mange bilder fra Hadeland. Blant W.s siste bilder er et selvportrett og portrett av hans hustru.