Faktaboks

Oluf Nicolai Roll
Født
28. oktober 1818, Trondheim
Død
12. november 1906, Kristiania

R. var landets første utdannede sivilingeniør spesialisert på området "vannbygningskunst". Da han kom tilbake til Norge i 1843 etter avsluttende studier på kontinentet, var fremveksten av moderne industrivirksomhet begynt her i landet. R. slo seg ned i hovedstaden og ble medeier i Bentse Brugs papirfabrik og Nydalens spinneri. Fra 1861-96 var han direktør for Statens Havnevesen.

R. ledet oppførelsen av Nydalens spinneri (1845-47) og Bentse Brugs papirfabrik bygde han helt om i 1851. I disse to byggeprosjekter, der han arbeidet både som ingeniør og arkitekt, valgte han å bruke en tradisjonell og kjent bygningstype som nærmest kan føres tilbake til herregårdsarkitekturen. Prosjekteringen for den nye industriens bygninger forutsatte kunnskaper både i bygningsteknologi og maskinteknologi. I tillegg var R. ansvarlig for fasadens stilutforming. Hjula Veveri (1855) og gjenoppbyggingen av Nedre Vøien Spinneri (1860) etter brannødeleggelse, er vellykkede eksempler på hvordan han forente kunnskaper fra forskjellige fagområder. Han tok her i bruk bygningstyper av engelsk opprinnelse og hentet stilforbildene fra Tyskland, nærmere bestemt Hannover-skolen. Radikalt nytt var den omfattende bruk av jern. Trebjelkelaget bæres av støpejernsøyler, prefabrikerte byggeelementer importert fra England. Fabrikkanleggene tilhørte tidens mest avanserte bygg med hensyn til teknisk presisjonsarbeide. På grunn av det bærende systemet ble det mulig å åpne veggene med store vindusåpninger slik at lysinntaket kunne bli maksimalt, og arbeidslyset best mulig. Som direktør for Statens Havnevesen 1861-96, kom R. til å utforme havneanlegg langs hele Norges kyst.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Emilie Pihl
 • Jacob Roll, justitiarius

Gift med

 • Aker, 1847-1867 med Hanna Christine Schou (1825 - 1867)

Utdannelse

 • Examen artium, Trondheim 1838
 • annenexamen Universitetet i Christiania 1839
 • Höhere Gewerbeschule, Hannover fra 1839, eksamen 1842
 • École des Arts et Métiers, Paris 1842-43

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Reiser i Tyskland, Belgia og Frankrike 1842-43
 • reiser i England, Skottland og Irland 1871 for studium av havneanlegg

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medstifter Polyteknisk Forening 1852, æresmedlem fra 1880
 • medlem byggekomiteen for Gamle Aker kirkes ombygging
 • medlem komiteene for ombygging av Østre- og Vestre Aker samt Grønlands kirke, og Grønlands politistasjon
 • medlem Havnelovskommisjonen av 1874
 • medlem Kristiania bystyre 1859-85
 • Akerselven Brugseierfor

Priser, premier og utmerkelser

 • R.St. Olavs Orden 1881
 • K2St. Olavs Orden 1894
 • R. Vasa orden
 • R. russisk St. Anna orden

Utførte arbeider

 • I Oslo: Nydalen spinneri (1845-47)
 • Ombygging Bentse Brug (1851, revet)
 • Hjula Veveri, Sagvn. 23 (1855)
 • Nedre Vøien spinneri, Sagvn. 21 (1860, tilbygd 1872, -89 og -97, ominnredet)
 • Ny dam Maridalsoset (1860)

Portretter

 • Maleri utført av Erik Werenskiold (1886)

Litteratur

 • Polyteknisk Tidsskrift, 1863, s. 112
 • Polyteknisk Tidsskrift, 1878, s. 4–5
 • Teknisk Ukeblad, 1886, s. 195–96
 • Teknisk Ukeblad, 1906, s. 433
 • Leegaard, M., Havnevæsenets historie, (Kristiania, 1914, s. 32–33
 • Amundsen, O Delphin, Den kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947, Oslo, 1947, s. 104
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1952, bd. 11, s. 529–30
 • Hamran, U., Norges kunsthistorie, Oslo, 1981, bd. 4, s. 117–20 (ill.)
 • Malmstrøm, K. Hoel, Fabrikk og bolig ved Akerselva, Oslo, 1982, s. 24, 30, 49–54, 63, 73, 114–15, 119–20 (ill.)