T. kom til Norge i 1971 og bosatte seg i Stavanger. I Stavanger Kunstforening i 1972 viste han tegninger og grafiske arbeider. Idag arbeider han også som maler, og kombinerer gjerne forskjellige blandingsteknikker og materialer. I grafikk arbeider han med forskjellige dyptrykkteknikker, etsning, radering, koldnål foruten sukkerakvatint og messotint. I 80-årene har han også laget litografier. Tegningene er vanligvis utført med blyant, penn, tusj og av og til kull. I sine malerier benytter T. en rekke forskjellige teknikker. Han eksperimenterer også med å håndkolorere grafiske blad i pastell eller oljekritt. Formspråket er vanligvis fabulerende abstraksjoner, først og fremst over figurer og mennesker, ofte i fremmedgjorte omgivelser. De surrealistiske virkemidlene T. var preget av fra sitt hjemlands kunst, kommer klarest til uttrykk i hans tidligste arbeider. Figurer opptrer enkelt- eller parvis i dialog (Samtalevennlig, To figurer, Omfavnelse), gjerne som henspeilinger på elementære forhold som kontaktløshet, barmhjertighet, hengivenhet osv. Mennesket er det sentrale tema også i landskapsbildene. De lyse, vagt antydede hvite, grålige og blågrønne fargene fra 70-årene er i 80-årene blitt mer ekspressive i sitt uttrykk. Etter at T. flyttet til Egersund i 1982 har han utført landskapsbilder med motiver fra distriktet.