Faktaboks

Jens Munthe Bull
Født
22. november 1886, Bergen
Død
17. juli 1974, samme sted

B. var fra 1908–1914 assistent hos Hendrik Petrus Berlage i Amsterdam, deretter hos arkitekt Henrik Bull og til sist hos stadsarkitekt Balthazar Conrad Lange i Oslo. Han var i kompaniskap med faren under firmanavnet Schak Bull & Søn 1914–1929. Fra høsten 1929 egen arkitektpraksis i Bergen. B. har under kompaniskapet med faren utført en rekke større bygningsprosjekter som f.eks. barnehjem og aldershjem. Bergens Håndverk- og Industriforenings aldershjem skal i hovedsaken være tegnet av ham, men når det gjelder de øvrige bygninger, er det vanskelig å si hva som er farens eller hans eget bidrag. B.s viktigste selvstendige arbeider er en rekke frittliggende trehus på østsiden av Inndalsveien fra 1916 og et stort antall våningshus på Finbergåsen fra 1920 for Bergen kommune. Disse er utført i en nøktern klassisistisk stil samtidig som det er forsøkt å gi husene et preg av bergenske byggetradisjoner. Hans konkurranseutkast fra 1930-årene er også tegnet etter klassiske retningslinjer. Etter at kompaniskapet med faren ble oppløst, har han bare utført få større bygninger. Et av dem er Harbitz hus på Torvalmenningen i Bergen som skiller seg helt fra hans øvrige arbeider. B. var meget opptatt av eldre bygningskunst og har bl.a. utført mange oppmålingstegninger av eldre Bergens-arkitektur og har laget en rekke tegninger og akvareller av miljøer og bygninger i de gamle bydeler i Bergen.

Familierelasjoner

Sønn av

Gift med

 • 1914 med Amalia Pedersen
 • 1948 med Aagot Steen

Utdannelse

 • Eidgen. Polytechnikum i Zürich fra 1904, avgangseksamen med diplom 1908

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • B. har vært på flere studiereiser i Italia, Tyskland og Nederland i 1930-årene og 1950-årene

Stillinger, medlemskap og verv

 • B. var medlem av Norske Arkitekters Landsforbund, landsstyret 1928, 1930–33
 • medlem av Bergen Arkitektforening, oppmålingskommisjon 1922, 1925
 • av Bergen Arkitektforening, stipendkomite 1929, 1930
 • medlem av Tilsynet for Bergens Utseende
 • formann i Bergens Kunstforening

Utførte arbeider

 • 7 våningshus for Bergen kom., Krohnsminde I (på østsiden av Inndalsvn.) (1916)
 • 15 våningshus for Bergen kommune, Finbergåsen A-D (1920)
 • Egen villa, Frydenlundsvn. 10 (1922)
 • Verkstedbygn. for Norsk kunststøperi, Fjøsangervn. 59 (1923)
 • Stord lærerskole, (flere bygninger fra begynnelsen av 1930-årene)
 • Forretningsgård for Harbitz, Torvalmenning 1 (slutten av 1930-årene)
 • Schak Bull & Søn: (se også Schak Bull)
 • Leiegårder: Solheimslien 2, arbeiderboliger for Bergens Bliktrykkeri (1918)
 • Banevn. 4a for Anton Olsen, 1923
 • Villaer: Kalfarvn. 69a for Frimann (1916)
 • Fjellvn. 164 (?) for Sig. Stinesen (1923)
 • På- og ombygninger: Bergens Sparebank, Bankgt. 2 (1920 og 1924)
 • Norges Bank, Vågsalmenningen 12 (1926)
 • Av andre større forandringsarbeider kan nevnes Bergens Børs, Vågsalmenningen 1 (1919 og 1926)
 • Løveapoteket, Holbergsalmenningen 11 (1919)
 • Bergens Posthus, Domkirkegt. 1 (1922, 1924 og 1928)
 • Villavn. 6 for fru J.R. Olsen (1918)
 • Prosjekter: 2. premie Handelens Hus, Stavanger, 1932
 • 3. premie Notodden kirke, 1932
 • 2. premie Ny centralplass i Bergen (Danmarksplass), 1933
 • Innkjøpt utkast Posthuset i Bergen, 1937

Eget forfatterskap

 • Fra den maleriske by. 15 reproduksjoner, tegninger, Bergen, 1934

Litteratur

 • Koren Wiberg, C., Bergens kulturhistorie, Bergen, 1921, s. 145 (ill.)
 • Bøgh, Gran (Red.), Fra Kvarven til Ulrikken, Bergen, 1942, s. 16 (ill.)
 • Bøgh, Gran (Red.), Borgerånd og kjøpmannskap, Bergen, 1944, s. 100 (ill.), 121 (ill.)
 • Lorentzen, B., Bergenserne bygger, Bergen, 1948, s. 172
 • Byggekunst, 1922, nr. 4, s. 63
 • Byggekunst, 1925, nr. 5, s. 79
 • Byggekunst, 1929, nr. 2, s. 32
 • Byggekunst, 1932, nr. 7, s. 32 (ill.)
 • Byggekunst, 1932, nr. 9, s. 177
 • Byggekunst, 1933, nr. 9, s. 164 (ill.)
 • Byggekunst, 1937, nr. 7, s. 161 (ill.)
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1912, s. 203, 206, 207
 • Dagen, 10.11.1936
 • Nationen, 21.11.1961
 • Arbeiderbladet, 21.11.1961

Arkivalia

 • Schak Bull, Bygningsforholdene i Bergen i Aarene 1880-1930, Bergen, 1932, manuskript i Bergen Arkitektforening

Faktaboks

Jens Munthe Bull