Faktaboks

Frants Bøe
Bøe, Frants Diderik
Født
28. mai 1820, Bergen
Død
13. november 1891, samme sted

Stilleben med døde fugler, 1857. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

En dames boudoir, 1865. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

Fra Vestlandet, 1845. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

Fruktstykke, 1847. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

I 1840 begynte B. sin kunstneriske utdannelse i København med anbefalinger og økonomisk støtte fra bl.a. biskop Jacob Neumann, overlærer Lyder Sagen og konsul August Konow. Økonomisk ble København-tiden vanskelige år, og det var bare takket være fortsatt støtte fra velstående slektninger og interesserte i Bergen at B. kunne fortsette sine studier her i 5 år. Allerede som håndverkslærling i Bergen hadde B. på egen hånd malt sine første stilleben, og det var i denne genre han spesialiserte seg i København. Han solgte mange malerier til kunstforeningene i Norge, vesentlig med motiver av blomster, frukter og konkylier, leilighetsvis også av dyr. I 1841 ble Kurv med kjøkkenurter solgt til kong Christian 8. (dep. Amalienborg). Av landskapsbilder kan nevnes prof. Chr. Købkes hus ved Blegedammen 1841–42, (Bergen Billedgalleri), og en tegning av haven samme sted fra 1844. Da B. i 1845 vendte tilbake til Bergen, hadde han skaffet seg et navn som blomster- og stillebensmaler. Likevel måtte han for å opprettholde livet de følgende 4 år vesentlig male portretter. Et av hans kjente bilder fra denne tiden, Død rev, malt 1847, ble solgt til kong Oscar 1. (Nationalmuseum Stockholm). B.s studiereiser til Nederland og Belgia er dokumentert ved en skissebok i Bergen Billedgalleri. I 1848 kunne B. reise til Paris med stipendium skaffet til veie gjennom de berømte forestillinger på Christiania Theater i mars samme år. Sammen med sin venn, stillebensmaleren Johan Ludvig Losting reiste han først med båt til Nederland, og videre med jernbanen til Paris. B.s viktigste bilder ble laget i løpet av de følgende 8 år. I 1851 deltok han på Salonen første gang med En drueklase, som ble innkjøpt av Den franske stat. Året etter malte han Fruktstykke, vindruer i solbelysning, som ble belønnet med "Mention honorable" og innkjøpt av Nasjonalgalleriet. Under arbeidet med dette bildet pådro han seg en øyensykdom som gjorde ham arbeidsudyktig i 2 år. Med hjelp av statsråd Fredrik Stang, som var på gjennomreise i Paris, ble B. tildelt en statsunderstøttelse på 300 Spd. I 1855 fikk han bestilling på to bilder til det nylig fullførte Oscarshall. Stilleben med hare og fasan og Stilleben med sjødyr er begge malt på sink i 1851. De utmerker seg ved sin sikre komposisjon og sine klare farger i effektfull belysning. B. vendte tilbake til Bergen i 1857, og året etter tok han initiativet til grunnleggelsen av et billedgalleri ved å skjenke Kunstforeningen i Bergen maleriet Konkylier og smykker. I 1858–61 og 1863–64 oppholdt B. seg i Nordland. Det var særlig naturen i midnattssol og fuglelivet som opptok ham, og gav motiver til mange malerier. Spesielt må det store Fuglebjerg fremheves; det ble i 1862 utstilt på verdensutstillingen i London. B. besøkte selv utstillingen, og dro derfra videre til Paris, der han oppholdt seg i ett år. Fra 1864 til sin død var B. bosatt i Bergen. Han tilhører derfor den første gruppe norske malere, som bodde fast i hjemlandet og levde av sin produksjon. I løpet av denne tiden deltok han i kunstnermøter i Gøteborg i 1869 og 1881.

B. var i sin samtid en uhyre populær maler både i sitt hjemland og i England og Amerika, hvor han solgte mange malerier. Han tilhører en liten gruppe norske malere, som etter studietiden i København ikke dro til Düsseldorf, men direkte til Paris. I København-tiden ble han påvirket av den danske friske og lyse koloritt, mens han i Paris tilegnet seg det franske salonmaleris viruositet. Hans beste bilder tilhører Paris-tiden, f.eks. Nasjonalgalleriet, Oslos Fruktstykke fra 1852. Det er fast komponert og viser sikker sans for fargenes samklang. Belysningen i B.s bilder er ofte dramatisk og effetkfull. Gjenstandenes egenart og stofflighet er gjengitt med stor følsomhet. Etter øyensykdommen i Paris 1852 ble hans syn svekket, og hans senere produksjon lider under grelle og glorete fargesammensetninger. Hans mange rosebilder fra de siste leveår er ofte preget av rutine og er lite gjennomarbeidet i detaljene. Likevel må B. fremheves som en av våre betydeligste stillebenmalere i forrige århundre. Kunsthistorisk følger han den hollandske tradisjonen fra annen halvdel av 1600-tallet.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Feltus Bøe Abraham
 • Berentine Grung Lydia

Gift med

 • Lofoten, 1864 med Hanna Maria Arnesen, lærer (f. 1837)

Utdannelse

 • 13 år gammel kom B. i lære hos malermester Monsen i Bergen, og arbeidet der fra 1833 til 1839
 • B. studerte i København 1840–45, der han ved prof. Niels Laurits Høyens hjelp fikk gratis undervisning i perspektivlære hos prof. Gustav Friedrich Hetsch og i tegning etter gips hos prof. Hermann Wilhelm Bissen
 • Om kvelden var han elev på akademiet
 • Etter en tid ble han elev av landskapsmaleren Christen Købke
 • Høsten 1849 reiste B. til Paris, der han oppholdt seg i 8 år. Her var han først elev av blomstermaleren Theude Grønland, senere av Saint Jean

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereise til Nederland og Belgia i 1848
 • til Paris samme år med stipend fra Christiania Theater
 • Düsseldorf, Dresden, Berlin, Paris, København og Stockholm i 1874

Stillinger, medlemskap og verv

 • Jurymedlem for Norge, Sverige og Danmark ved Parisutstilling 1855

Priser, premier og utmerkelser

 • Mention honorable, Salonen Paris, 1852
 • sølv- og bronsemedalje for sitt arbeide som jurymedlem Parisutstilling 1855
 • medalje på Verdensutstillingen Wien 1873
 • Mention honorable Stockholm (iflg. egne notater, årstall ukjent)

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo med 5 arbeider
 • Det kgl. Slott, Oscarshall, 2 malerier
 • Drammens Faste Galleri
 • Bergen Billedgalleri, 9 malerier, 1 skissebok
 • Rasmus Meyers Samlinger, Bergen
 • Hist. Museum, Bergen
 • Stavanger Faste Galleri
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Trondheim
 • Nationalmuseum, Stockholm
 • Gøteborgs Konstmuseum
 • Amalienborg, København
 • Statens Museum for Kunst, København
 • Kunstmuseum, Düsseldorf
 • Louvre, Paris

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1884
 • Høstutstillingen, Oslo, 1885
 • Høstutstillingen, Oslo, 1887
 • Høstutstillingen, Oslo, 1890
 • Høstutstillingen, Oslo, 1891
 • Charlottenborgutstillingen, 1841
 • Charlottenborgutstillingen, 1845
 • Charlottenborgutstillingen, 1851
 • Charlottenborgutstillingen, 1854
 • Charlottenborgutstillingen, 1859
 • Charlottenborgutstillingen, 1860
 • Salonen, Paris, 1851
 • Salonen, Paris, 1852
 • Den skandinaviske utstilling, Christiania, 1852
 • Verdensutstillingen, Paris, 1855
 • Verdensutstillingen, London, 1862
 • Tromsø Kunstforening, 1862
 • Den skandinaviske utstilling, Stockholm, 1866
 • Nordisk Industri- og Kunstudst., København, 1872
 • Verdensutstillingen, Wien, 1873
 • Verdensutstillingen, Philadelphia, 1876
 • Nord. utstilling, Gøteborg, 1881
 • København, 1882
 • Jub.-utstilling, 1914
 • Dublin

Litteratur

 • Tidemand, A., i Morgenbladet, 1849, nr. 169, 175
 • Skilling-Magazin, 1850, s. 298
 • Illustrert Nyhedsblad, 1860, nr. 39, 41
 • Bætzmann, S.F., i Illustrert Nyhedsblad, 1868, nr. 39, 41
 • Dietrichson, L., A. Tidemand, Christiania, 1878, s. 189
 • Bøgh, J., Frants Bøe, en biografisk Skitse, Bergens Tidende, 1880, s. 248–50
 • Bøgh, J., Bergens Kunstforening i femti aar, 1838–1888, Bergen, 1888, s. 50, 91, 92
 • Dahl, J.C., Vidar, Christiania, 1888, s. 531
 • Bergens Tidende, 13.11.1891
 • Bergens Tidende, 19.11.1891
 • Bergens Aftenblad, 13.11.1891
 • Bergens Aftenblad, 19.11.1891
 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1904, bd. 1, s. 240–41
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildende Künstler, Leipzig, 1910, bd. 4, s. 188
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1925, bd. 2, s. 442
 • Salmonsens Konversationsleksikon, København, 1926, bd. 4, s. 397
 • Bøe, F., En selvbiografi, Kunst og Kultur, 1936, s. 165–174 (ill.)
 • Shetelig, H., F. Bøes skissebok, Kunst og Kultur, 1936, s. 174–178 (ill.)
 • Willoch, S., Nasjonalgalleriet gjennem 100 år, Oslo, 1937, s. 46
 • Kloster, R., Bergens Kunstforening 1838–1938, Bergen, 1938, s. 178
 • Weilbach Kunstnerleksikon, København, 1947, bd. 1
 • Alsvik, H., østby, L., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1951, s. 166
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, register s. 282
 • Kavli, G., Hjelde, G., Slottet i Oslo, Oslo, 1973, s. 226
 • Tromsø Kunstforening 1924–74, Tromsø, 1974, s. 5
 • Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 2, s. 109
 • Hjelde, G., Oscarshall, Oslo, 1978, s. 22, 100, 102 (ill.)
 • Kunst og Kultur, register 1910–67, Oslo, 1971, s. 184

Arkivalia

 • Universitetsbiblioteket, Oslos brevsamling
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv