Faktaboks

Hans Heinrich Jess
Født
29. oktober 1847, Bistensee ved Eckernförde, Schleswig
Død
19. januar 1916, Bergen

J. bosatte seg i Bergen i 1873, hvor han tok borgerskap og ble boende resten av sitt liv. Han arbeidet først i fire år som assistent hos arkitekt Conrad Fredrik von der Lippe og ble deretter hans kompanjong til 1881, da denne ikke lenger hadde anledning til å praktisere som arkitekt innenfor byens grenser. J. var byggmester for de fleste av de bygg han tegnet, noe som medførte kritikk fra den yngre arkitektgenerasjon. J. var blant de arkitekter som preget Bergen ved gjenoppbyggingen etter den store bybrannen i 1916. Som en meget god og typisk representant for J.s pussede renessansebygg, gjenstår foreningslokalene for Den gode Hensigt. Eksempler på hollandsk og nordtysk teglsteinsrenessanse finner vi i Fosswinkels gt. 6 - 8 og Sydnesplassen 1. Parkveien 16 - 22 viser at J. kunne arbeide i nygotisk stil og skape rekkehus etter engelsk mønster. Han arbeidet i stor utstrekning utenfor Bergen, ikke minst med kirker og hoteller. J.s kirker er ofte av samme type, idet han sannsynligvis har brukt sine tidligere tegninger som mønster for senere varianter. Slik kan Møkster kirke ha vært forbilde for Store Kalsøy, en forkortet utgave av den førstnevnte. Sund kirke, som J. tegnet sammen med von der Lippe, har et frontalt tårn med antydning av et tverrskip mellom tårnet og skipet. Tverrskipet skulle ha inneholdt gallerier i to etasjer. Denne kirken ser ut til å ha vært forbilde for Varaldsøy og Manger kirker.

På landsbygda markerte J. seg med flere store hotellanlegg i en nasjonal sveitserstil. Det mest storslåtte av disse var Hotel Hardanger i Odda. Det viste J.s evne til original planløsning på en begrenset tomt og effektfull plassering av fasaden mot fjorden. Hotellets hall og spisesal var et av Norges fineste nasjonalromantiske rom, med arbeider av maleren Nils Bergslien og treskjæreren Lars Kinsarvik.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Hans-Jürgen Jess, bonde (f. 1816)
 • Catharina Elisabeth Wommelsdorff (1813 - 1866)

Gift med

 • 1858 med Andrea Singdahlsen
 • 1877 med Janet (jennet) Scarborough

Utdannelse

 • Utlært møbelsnekker
 • studier i bygningsfag ved Baugewerbeschule, Eckernförde (tre semestre) 1871 - 1873

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem av den norske Ingeniør- og Arkitektforening
 • medlem av Bergens Håndverks- og Industriforening og formann for dens industrilotteri 1888 - 1906

Utførte arbeider

 • I Bergen når annet ikke er nevnt
 • Foreningslokale for Den gode Hensigt, Engen 14 (1882)
 • Ridehuset, Nygårdsgt. 69 (1889)
 • Utstillingspaviljong i Nygårdsparken for Anfindsen (1898)
 • Lagerbygning for E. Ellingsen, Starvhusgt. 3 (1901)
 • Kirker: Varaldsøy, med forandringer av byggmester K. Askeland (1883 - 1885)
 • Hatlestrand (1885)
 • Manger (1889 - 1891)
 • Austevoll (1890 - 1891)
 • Store Kalsøy (1891 - 1892)
 • Møkster (1891 - 1892)
 • Hoteller: Breifonn i Røldal (1889 - 90, brent 1981)
 • Mæland i Granvin (1894)
 • Maristuen på Fillefjell (1894, brent 1976)
 • Hotell Norge, Ole Bulls pl. 1–5 og Nordahl Bruns gt. 4–6 (1895 - 1896, brent 1916)
 • Hardanger hotell i Odda (1896, revet 1976)
 • Forretningsgårder: Strandgt. 2 for F. Beyer (1883, tilbygg 1889, brent 1916)
 • Torvalmenning 35 for K. Knudsen (1885, brent 1916)
 • Smørsalmenning 14 for bøssemaker Fenden (1895)
 • Store Markveien for fru Bergesen (1897)
 • Vågsalmenning 28 for Anfindsen (1897, revet)
 • Strandgt. 16 for bokhandler Floor (1898, brent 1916)
 • Skostredet 13 for Erdal (1898)
 • Villaer og våningshus: Torvalmenning 22 for Klaus Hansen (1885, brent 1916)
 • Torvalmenning 24 for Joh. D. Behrens (1885, brent 1916)
 • Torvalmenning 37 for dr. Torkildsen (1885, brent 1916)
 • Store Parkvn. 16 for Joachim Grieg (1887, tilbygg 1892)
 • Store Parkvn. 18 for Olsen (1887)
 • Store Parkvn. 20 for Döscher (1889)
 • Store Parkvn. 22 for Ole Johannessen (1889)
 • Harald Hårfagres gt. 33 (1890)
 • Strømsgt. 57 (1890)
 • Store Parkvn. 22b (1890)
 • Fosswinkels gt. 6 for Didrik Smit (1891)
 • Kalvedalsvn. 48 for Ege jr. (1892)
 • Villavn. 4 for E. Wallendahl (1896, revet)
 • Om- og tilbygninger: Villavn. 5 for Kroepelin jr. (1894)
 • Torvalmenning 17 for Ellingsen (1894)
 • Logemansgaard 2 for Gjertsen & Co. (1894)
 • Strangepl. 1 (1896)
 • Nygårds gt. 5 for E. Thorsen (1898)
 • Torvalmenning 8 for E. Ellingsen (1903, brent 1916)
 • Strandgt. 37 for Wallendahl & Sønn (1905, brent 1916)
 • Haugvn. 15 for Lauritz Søversen (1910)
 • Sammen med Lippe, F. von der: Sund kirke (1875 - 1877)
 • Våningshus for Fröchen, Sydnesplassen 1 (1880, tilbygg 1896)
 • Våningshus for Joh. C. Gjertsen, Olav Kyrres gt. 61 (1880)
 • Egen leiegård, Store Markveien 36 (1881, brent 1916)
 • Prosjekter: Hus for Bergens Håndverks- og Industriforening (1892)
 • Flere utkast til Kristiansand kirke sammen med Lippe, F. von der (1881)

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1886

Eget forfatterskap

 • Lippe, F. Von Der, Jess, Hans Heinrich, Die neue lutherische Kirche zu Sund in Norwegen, Berlin, 1883, (ill.)

Litteratur

 • Teknisk Ukeblad, 1884, s. 36
 • Revyen, Bergen, 1898, s. 3
 • Bergens Tidende, 25.01.1916, s. 3
 • Bergen 1814-1914, Bergen, 1919, bd. 3, s. 256
 • Wiberg, C. K., Festskrift utgitt av Bergens haandværks- og industriforening i anledning av foreningens 75 aars jubileum, Bergen, 1920, s. 64, 81, 102–103
 • Byggekunst, 1933, s. 162, 166
 • Litleskare, J., Soga um Manger kyrkje, Manger, 1941, s. 99, 101–111 (ill.)
 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, register s. 267
 • Låte, J., i Bergens Tidende, 18.05.1976, (ill.)
 • Bjørkhaug, L., Sund kirke, om arkitekturen og arkitektene, Sund kyrkje 100 år, 1877–1977, Sund, 1977, s. 19–21 (ill.), jub.skrift

Arkivalia

 • Bull, Schack, Byggeforhold i Bergen i Aarene 1880–1930, Bergen, Bergen Arkitektforening, 1932, manuskript i
 • Folketellingen for Bergen, Statsarkivet i Bergen, 1912
 • Akten der Königlichen Regierung zu Schleswig, Landesarchiv Schleswig-Holstein, Abteilung 309, nr. 32862
 • Schülerliste der Baugewerbeschule Eckernförde, Fachhochschule Kiel Fachbereich Bauwesen, Eckernförde

Faktaboks

Hans Heinrich Jess