Faktaboks

Magne Galåen
Galåen, Magne Eilif
Født
18. juli 1923, Røros

G. har arbeidet med reklame, vært ved malersalen på Nationalteatret, arbeidet som karttegner ved Norsk Polarinstitutt og levert en rekke illustrasjoner bl.a. til Magasinet for Alle, Thor Heyerdahls bøker og bygdebøker. Motivene i grafikken er gjerne mennesker og hester. Ellers er han landskapsmaler med skildringer fra Hallingdal, Bærum og hjemtraktene i Røros.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Peder Svendsen Galåen
 • Gjertrud Kjelsberg

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Bærum, delvis
 • Røros, delvis

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1944–49
 • Carl von Hannos malerskole 1945–50
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Aage Storstein 1949–50
 • Musikk-konservatoriet i Oslo under Ingolf Nafstad og Kjell Mørk Karlsen 1954-58, 1968–69
 • elev av billedhugger Hanna Jessen 1957–60
 • Statens Lærerskole i forming, Oslo 1967–69

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereise til København og Paris 1950

Stillinger, medlemskap og verv

 • G. har undervist i forming og musikk
 • Medlem av Unge Kunstneres Samfunn
 • Akershus Bildende kunstnere
 • Bildende kunstnere i Bærum

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Større dekorasjoner i Grefsrud barnehjem for jødiske barn, Holmestrand
 • Oslo Lysverkers paviljong ved Frogner utstillingen 1950
 • Restaureringsarbeider på Skaugum for H.M. Kong Olav 5.
 • Norges Bank
 • Bærum kommune
 • Trondheim kommune

Illustrasjonsarbeider

 • Magasinet for Alle
 • Thor Heyerdahl: Archeological Evidence of Pre-Spanish Visits to the Galapagos Islands, USA 1956
 • T. Christensen: Gjerpen bygds historie, Skien 1971, bd. 1
 • Illustrasjoner og kart til Norsk Polarinstitutts publikasjoner
 • Geologiske kart over Svalbard og Gjerpen
 • Diverse brosjyrer

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Sandvika kino, Bærum, 1975
 • Stabekk kino, Bærum, 1975
 • Røros Kunstforening
 • Bodø Kunstforening
 • Norges Bank, Oslo
 • Gol Sparebank

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1947
 • Høstutstillingen, Oslo, 1951
 • Oslo Kunstforening
 • Unge Kunstneres Samfunn
 • Elverum Kunstforening
 • Bildende Kunstnere i Bærum

Litteratur

 • Gudbrandsdalen, Oslo, 1974, register s. 374, Bygd og by i Norge
 • Fjell-Ljom, 04.01.1979