Faktaboks

Fin Wollebæk
Wollebæk, Fin Sigvard
Født
3. januar 1873, Nes, Hallingdal
Død
1965, antagelig i Oslo

W. drev egen arkitektpraksis i Kristiania fra 1905. Han samarbeidet jevnlig med andre arkitekter. Det er vanskelig å skille ut W.s innsats i disse fellesarbeider, som strekker seg fra den panelte trebygningen Vingrom kirke (1908) til opptil åtte etasjes funksjonalistiske næringsbygg og leiegårder i pusset mur og av jevnt god kvalitet. Et eksempel er Kristian Augusts gt. 15, Oslo (1935), som har en funksjonalistisk utforming av et klassisk motiv med to halvsøyler "in antis". W.s mest bemerkelsesverdige innsats ligger i et par villaer på Slemdal i Oslo, der hans eget hus (1911) står fremst. Over en 1. etasje i naturstein reiser det seg et mektig høyrøstet tak som inneslutter den øverste halvannen etasje i tre. Mot hagesiden har huset en svalgang mellom to gavlprydede arker. På begge sider er takflaten brutt av store arker med pulttak, som gir rikt lysinnfall til annen etasje. Med sin materialblanding, internasjonalt pregede proporsjonering og nasjonale dekorative motiver forener dette huset kvaliteter fra flere arkitekturretninger. Hertil kommer det rike spill av former W. har maktet å skape ut fra den enkleste grunnstruktur: et rektangulært hus med saltak.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Anine Augusta Dahl (1834 - 1912)
 • Sigvard Polidor Wollebæk, oberst (1835 - 1920)

Gift med

 • Sigrid Helene Gunnestad

Utdannelse

 • Examen artium 1891
 • Trondheim tekniske læreanstalt arkitektlinjen, eksamen 1894
 • Technische Hochschule Charlottenburg, Berlin 1894-95

Stillinger, medlemskap og verv

 • Formann Kristianiaavdeling Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring 1912-13, varamann 1914-16, medlem Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings representantskap 1917-21
 • medlem komiteen for Sundts premie 1921-23
 • jurymedlem ved arkitektkonkurranser

Utførte arbeider

 • Egen villa, Dalsvn. 31, Oslo (1911), Dalsvn. 33. Har også tegnet møbler. Sammen med Heinrich Jürgensen: Vingrom kirke (1908)
 • Breiseth Hotell, Jernbanegt. 5, Lillehammer (1912)
 • Norges Bank, Stortorvet, Lillehammer (1913). Påbygg Meieriet og Pakkbod i Bergsenggården, begge Lillehammer. Sammen med Carl Ferdinand Linthoe: Lagerbygg Stensgt. 34, Oslo (1929)
 • Leiegårder Mogens Thorsens gt. 1–1b, Oslo (1929). Sammen med H. Skraastad: Industribygg Lilletorget 1, Oslo (1934)
 • Leiegårder Bogstadvn. 3b og 5b, Oslo (1935)
 • Forretningsgård Kristian Augustsgt. 15, Oslo (1935)
 • Leiegårder Østre gt. 102 og 104, Hamar (1935)
 • Forretnings- og leiegårder Torggt. 43 og 44, Hamar (1936)
 • Prosjekter: 3. premie i konkurranse Ris kirke, Oslo, 1919

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Jubileumsutstillingen, 1914

Litteratur

 • Trondheim tekniske læreanstalt 1870-1895, 1895, s. 84
 • Teknisk Ukeblad, 1906, s. 339
 • Teknisk Ukeblad, 1907, s. 236
 • Teknisk Ukeblad, 1911, s. 188
 • Teknisk Ukeblad, 1912, s. 133, 240, 276
 • Kunst og Kultur, 1911-1912, s. 46–48 (ill.)
 • Trondhjemsteknikernes matrikel, 1916, s. 123
 • Norske ingeniører og arkitekter, 1916, s. 140
 • Norges Jubileumsutstilling 1914, 1924, bd. 2
 • Byggekunst, 1919-1920, s. 162–66 (ill.)
 • Byggekunst, 1920-1921, s. 161, 185
 • Byggekunst, 1923, s. 79, bilag s. 30
 • Oslo gårdkalender 1925-1945
 • Hamars historie, 1948, register s. 646
 • Gran sparebank gjennom 100 år, 1957, s. 93
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Årbok register bd., 1963, s. 389
 • Norske kyrkjer, 1971, register s. 272
 • Lillehammer, 1977, s. 148

Arkivalia

 • Møblene på Kristiania Håndverks- og Industriforenings lotteriutstillinger. Politikk og resultater, 1977, magistergradsavhandling
 • Art nouveau-register
 • Opplysninger fra Anine Wollebæk Slaatto

Faktaboks

Fin Wollebæk