W. drev egen arkitektpraksis i Kristiania fra 1905. Han samarbeidet jevnlig med andre arkitekter. Det er vanskelig å skille ut W.s innsats i disse fellesarbeider, som strekker seg fra den panelte trebygningen Vingrom kirke (1908) til opptil åtte etasjes funksjonalistiske næringsbygg og leiegårder i pusset mur og av jevnt god kvalitet. Et eksempel er Kristian Augusts gt. 15, Oslo (1935), som har en funksjonalistisk utforming av et klassisk motiv med to halvsøyler "in antis". W.s mest bemerkelsesverdige innsats ligger i et par villaer på Slemdal i Oslo, der hans eget hus (1911) står fremst. Over en 1. etasje i naturstein reiser det seg et mektig høyrøstet tak som inneslutter den øverste halvannen etasje i tre. Mot hagesiden har huset en svalgang mellom to gavlprydede arker. På begge sider er takflaten brutt av store arker med pulttak, som gir rikt lysinnfall til annen etasje. Med sin materialblanding, internasjonalt pregede proporsjonering og nasjonale dekorative motiver forener dette huset kvaliteter fra flere arkitekturretninger. Hertil kommer det rike spill av former W. har maktet å skape ut fra den enkleste grunnstruktur: et rektangulært hus med saltak.