Faktaboks

Johan Bernhard Kreutzer
Født
født i Sachsen, Tyskland omkring 1745
Død
november 1811, Tromsø

I nordnorsk folketradisjon var K. en legendarisk kirkebygger som behersket alle ferdigheter som treskjæring, kunstmaling, tømring og snekring. I de skriftlige kildene er han første gang registrert i Målselv, der han var bosatt i 1783. Den kjente og foretaksomme fogden i Målselv, Jens Holmboe, tilsatte ham i 1792 som byggmester for kirkene i Nordland. Fogden opplyser i den anledning at K. hadde lært litt matematikk, mekanikk og tegning, og at han var en god snekker og bilthugger. Som offentlig byggmester utførte han reparasjonsarbeider i Vågan kirke (1792 og 1797). Ellers har K. bygd Evenes kirke et arbeid som ble påbegynt i 1798 og avsluttet ufullført i 1804. K.s viktigste dokumenterte arbeid er moderniseringen av Trondenes kirkes interiør

(1792 - 93). Kirkerommet ble hvelvet med et tønnehvelv av bordkledning og interiøret fornyet. Han utførte orgelprospekt, gallerioppbygning og korskranke, alt rikt utformet i rokokko. Fargene er lyse, mest perlegrått. I 1808 flyttet K. fra Målselv til Tromsø der han noen år tidligere hadde hatt oppdrag. Antagelig har han her vært byggmester for Tromsø kirke (1801 - 03). Dette var en korskirke med saltak uten spir. Kun i korsendene var det vinduer, noe som gav kirken et besynderlig utseende, og sannsynliggjør en forenkling i forhold til den opprinnelig prosjekterte bygning. I 1804 var K. byens takstmann for Tromsøs bebyggelse. Alt tyder på at han har vært en meget allsidig håndverker benyttet over hele landsdelen.

Familierelasjoner

Gift med

 • Margrethe Borgersdatter (1749 - 1808)

Utførte arbeider

 • Reparasjon av Vågan kirke (1792 - 97, revet før 1898)
 • Nyinnredning av Trondenes kirke (1792 - 93), tønnehvelv (fjernet), korskranke, gallerioppbygning (fjernet), orgelprospekt
 • Evenes kirke, Ofoten (1798 - 1804)
 • Antatte arbeider: Hovedbygning på Ervik gård for fogd Jens Holmboe (1793 - 95)
 • Tromsø kirke (1801 - 03, revet før 1861)

Litteratur

 • Ytreberg, N.A., Tromsø bys historie, Oslo, 1946, bd. 1, s. 143, 146 (ill.)
 • Gjone, E., Trondenes kirke restaurert, Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning 1950, s. 29–40 (ill.)
 • Byggekunst, 1957, s. 110–12 (ill.)
 • Lysaker, T., Bygdebok for Trondenes, Harstad, 1958, bd. 1, register s. 561 (ill.)
 • Petersen, K., Kreutzer, Johan Bernhard, Håløygminne, 1962-1965, bd. 11, s. 406–11

Faktaboks

Johan Bernhard Kreutzer