Faktaboks

Lars Storhaug
Født
28. mai 1890, Bergen
Død
17. august 1963, Stavanger

S. slo seg ned som privatpraktiserende arkitekt i Stavanger i 1912. Denne virksomheten drev han inntil 1950, da han ble ansatt som overlærer ved Stavanger tekniske skole. Det første ti-året tegnet han først og fremst eneboliger i Eiganesstrøket som ble utbygd i denne perioden. Husene er oppført i tre eller mur, oftest i 1 1/2 etasje med valmet pyramidetak eller mansardtak og mange karnapper. Vinduene har gjerne skodder og inngangspartiet er smykket med jugendornamentikk, som Eiganesvn. 63. På Storhaug og på Våland tegnet S. en del enklere tomannsboliger i mur, som ble oppført av farens murmesterfirma på tomter faren hadde kjøpt, f. eks. Rosenkrantz gt. 9. I denne perioden tegnet han også bakeriet, Øvre Strandgt. 79 (1914). I slutten av 1920-årene gikk S. over til en nokså standardisert funkisstil og tegnet en rekke eneboliger i dette formspråket som Bjørnøygt. 3 (1934) og Erling Skjalgssons gt. 48 (1934). Han tegnet også en del mindre forretningsbygg som nå er revet eller ombygd. Etter krigen arbeidet S. for det meste med om- og påbygninger av forretnings- og fabrikkbygninger. Etter at S. ble ansatt på Stavanger tekniske skole gikk han fullstendig opp i arbeidet på skolen og hans praksis opphørte.

Familierelasjoner

Sønn av

 • lars Storhaug, murmester

Gift med

 • 1928 med Susanne Bolstad (1900 - 1981)

Utdannelse

 • Kunstakademiet i Wismar, Tyskland 1908–12

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Stavanger arkitektfor. fra starten 1936, ulike tillitsverv
 • Styremedlem Stavanger Boligbyggelag fra 1946

Utførte arbeider

 • Boligbebyggelse i Stavanger: Muségt. 94 (1912)
 • Møllegt. 49 (1914)
 • Øvre Strandgt. 79 (bolig og bakeri 1914)
 • Rosenkrantz gt. 9
 • Erlands gt. 2
 • Sandsgt. 26 (1914)
 • Prinsens gt. 16
 • Admiral Cruys gt. 8, 20, 24
 • Jelsagt. 60 (1915)
 • Rogalandsgt. 19 (1916)
 • Eiganesvn. 51, 53, 59, 63 (1916) 79, 86, 91
 • Dronningens gt. 52, 71
 • Leif Eriksons gt. 24
 • Tordenskiolds gt. 63, 71 (egen villa 1917)
 • Christian IVs gt. 5 A, 15 (1931), 17
 • Muségt. 76 (1932)
 • Orknøygt. 52 (1932)
 • Bjørnøygt. 3, 11 (1934), 35
 • Erling Skjalgssons gt. 48 (1934)
 • Niels Abels gt. 5 (1935), 6
 • Eiganesvn. 131 (1936), 141

Litteratur

 • Sørby, H., Bidrag til Stavangers arkitekturhistorie mellom 1850–1930, Stavanger Museums Årbok, 1973, s. 92–94, 99
 • Verd å se i Rogaland, Stavanger, 1975, s. 42
 • Stavanger Aftenblad, 19.08.1963, (nekrolog)
 • Byggekunst, 1936, tillegg s. 10, 13
 • Byggekunst, 1937, tillegg s. 12
 • Byggekunst, 1938, tillegg s. 12
 • Byggekunst, 1941, tillegg s. 8

Arkivalia

 • Storstein, A. B., Arkitekt Lars Storhaug og jugendstilen, Rogaland distriktshøyskole, 1983, semesteroppgave

Faktaboks

Lars Storhaug