K. arbeider med billedvev og batikkbilder og maler også akvareller.