M. var ansatt hos Kurt von Schmalensee, Norrköping, Sverige 1946 - 47 og hos arkitektene Karen og Odd Brochmann, Oslo 1948 - 51, som kompanjong 1951 - 52. Han har hatt egen praksis i Oslo fra 1952. M. var medlem av PAGON-gruppen av CIAM og deltok på CIAM-kongressen i Bergamo, Italia 1946.