Faktaboks

Pam Mellbye
Mellbye, Peter Andreas Munch
Født
30. desember 1918, Oslo
Død
25. juli 2005, Oslo

M. var ansatt hos Kurt von Schmalensee, Norrköping, Sverige 1946 - 47 og hos arkitektene Karen og Odd Brochmann, Oslo 1948 - 51, som kompanjong 1951 - 52. Han har hatt egen praksis i Oslo fra 1952. M. var medlem av PAGON-gruppen av CIAM og deltok på CIAM-kongressen i Bergamo, Italia 1946.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Helene Christiane Falsen Holm (1882 - 1959)
 • Peter Andreas Munch Mellbye, overlege (1871 - 1929)

Gift med

 • 1955 med Lille-Bertha Smedsgaard

Utdannelse

 • Examen artium 1937
 • eksamen Norges Tekniske Høyskole 1946

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Egers legat
 • opphold i England 1942 - 45
 • USA 1951 som medlem av Marshall-team
 • studiereiser Island 1948
 • USA, Mexico, Stillehavet, Filippinene, Hongkong, Japan 1961
 • Sovjetsamveldet 1967
 • Tsjekkoslovakia 1968
 • India 1971
 • For øvrig flere studiereiser i Europa

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Norske Arkitekters Landsforbund fra 1947, landsstyremedlem 1960 - 61, visepresident 1964 - 68, president 1970 - 72
 • medlem Oslo Arkitektforening, styremedlem 1951 - 53, formann 1959
 • medlem av redaksjonen i Bonytt 1956 - 58
 • jurymedlem ved flere arkitektkonkurranser, f.eks. Røde Kors institutt, Voksenkollen, Oslo 1966 og utforming av Bjerget, Moss 1979

Priser, premier og utmerkelser

 • Betongtavlen 1966

Utførte arbeider

 • I Oslo når ikke annet er nevnt
 • Felt med 51 eksperimenthus for en gruppe på 8 norske industrier, Christiania Spigerverk, Nydalen (1948 - 52, første selvstendig utførte arbeid)
 • Ragna Ringdals daghjem, Nordre Åsen gård utbygd for psykisk utviklingshemmede (1951)
 • "Maarud pakkehus", typehus, ca. 100 bygd i Oslo (1952 - 60)
 • Gaustatoppen, bane i fjellet, anlegg bl.a. med radiostasjon, Tinn (1955 - 63)
 • Enebolig, Husebybakken 33 (1955)
 • Emma Hjorths hjem for psykisk utviklingshemmede, Sandvika, Bærum (1955 - 75) med bl.a. pleiepaviljong for 60 kvinner og paviljonger for ungdom
 • Enebolig, Slemdalsveien 28 (1956)
 • Tryvannsanlegget, tårn og elektronisk anlegg, Tryvannshøgda (1957 - 63)
 • Enebolig, Trosterudveien 44 (1959)
 • Sanering av Moss sentrum "Vekterkvarteret", utbygging av fire kvartaler (1960 - 65)
 • Enebolig, Morgedalsvn. 28 (1961)
 • Spesialskolen for talehemmede, Bredtvet (1962 - 68)
 • Radarveien daghjem og skole for psykisk utviklingshemmede, Lambertseter (1966 - 70)
 • Sanering av Horten sentrum, regulering og bygninger (1967 - 75)
 • Fylkesbygget, Molde (1968 - 73) sammen med Knut Petter Bugge
 • Ombygging av forretningsgård med bank og T-banenedgang, Grensen 17 (1970 - 73) sammen med Per-Johan Eriksen og Bengt Espen Knutsen
 • Sebbelows stiftelse for ugifte mødre, Bredtvetvn. 2 B (1972)
 • Forretning for Holmen Brænderi, Gjøvik (1972 - 80)
 • Røverkollen tårn og elektronisk anlegg (1974 - 78)
 • Boliger, Sognsvn. 11 (1974 - 77)
 • Nye kiosker for Narvesen kioskkompani, bl.a. oppført ved Vår Frelsers kirke i Oslo og Engen i Bergen (1977)
 • Teaterdekorasjoner og kostymer til Finn Methling: Dagen i morgen og Peder Cappelen: Dikter i ulvepels, begge forestillinger ved Oslo Nye Teater
 • Prosjekter: Større bygg under arbeid: Fjeldlund, Holmlia senter med butikker, kontorer og boliger, Oslo (1978-)
 • Bibliotek og kulturhus, Farris Bad, Larvik etter 1. premie i konkurranse 1981
 • Overbygging av Majorstuen stasjon, Oslo (1961, -72 og -77)
 • Overbygging av området Østbanen-Ekeberg (1981)

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Oslo Bymuseum, 1953
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1954

Eget forfatterskap

 • Utdannelsen - studentenes syn, Byggekunst, 1946, tillegg s. 10, 12
 • Boliganlegg med karakter og kvalitet, Bonytt, 1949, s. 6–10 (ill.)
 • Hus som vokser, Bonytt, 1950, s. 18–19 (ill.)
 • Full fart forover, Bonytt, 1950, s. 61–65 (ill.)
 • Mr. Pei lager sneglehus, Bonytt, 1950, s. 98–99 (ill.)
 • Prosjekt med perspektiver, Bonytt, 1950, s. 194–97 (ill.)
 • Arkitekten - folkets venn og tjener, Byggekunst, 1951, s. 38–41 (ill.)
 • Tomannsboligen, Bonytt, 1951, s. 26–27 (ill.)
 • Alle mann til pumpene, Bonytt, 1951, s. 56–57 (ill.)
 • Bruno Mathsson, Bonytt, 1951, s. 174–77 (ill.)
 • Kan vi bo og trives på 80–90 m2?, Bonytt, 1952, s. 16–20 (ill.)
 • Rådhus, Bonytt, 1952, s. 186–88 (ill.)
 • Husvalg og hussalg, Bonytt, 1953, s. 153–55 (ill.)
 • I dag og i morgen, Bonytts byggebok, Oslo, 1953, s. 121–28 (ill.)
 • Er aluminium brukbart til småhus?, Bonytt, 1954, s. 116–17 (ill.)
 • Oslo og byplanen, Arkitektnytt, 1956, s. 111
 • Kommentar, Bonytt, 1956, s. 15–16 (ill.)
 • Ny arkitektur i betong, Bonytt, 1956, s. 220–24 (ill.)
 • Reaksjon?, Bonytt, 1957, s. 45 (ill.)
 • Hver sin lyst er hver manns rett, Bonytt, 1957, s. 117, 124
 • Munkegårdsskolen, Bonytt, 1957, s. 172–76 (ill.)
 • Den logiske konsekvens, Bonytt, 1958, s. 29–31 (ill.)
 • Hus av plast, Bonytt, 1958, s. 26–29 (ill.)
 • Babel 1958, Bonytt, 1958, s. 164–68 (ill.)
 • Et godt hus i Riis skog, Bonytt, 1958, s. 242–44 (ill.)
 • Guds hus, Bonytt, 1959, s. 116 (ill.)
 • Arkitekten, opinionen og byplanen, Arkitektnytt, 1960, s. 131–32
 • Mellbye, Pam, Boysen, C., Menneskenes omgivelser. Arkitektens oppgaver og muligheter igår, idag og imorgen, Oslo, 1961, m.fl., sammen med
 • I varm sand, Bonytt, 1964, s. 289–93 (ill.)
 • Tett eller spredt? Byggekunst, 1966, s. 30, 53–55
 • Innledning. Avslutning, Byen og samfunnet, Oslo, 1966, s. 7–9, 142–47
 • Kverndalskonkurransen, Arkitektnytt, 1967, s. 3, 42–43
 • Høyhuset på Karl Johan - et feilgrep?, Arkitektnytt, 1967, s. 382
 • Et grunnlag for miljø, Byggekunst, 1967, s. 24–28 (ill.)
 • Karl Johan. Er et høyhus likegyldig?, Arkitektnytt, 1968, s. 102, 117
 • Hvem har ansvaret?, Arkitektnytt, 1968, s. 310
 • Tilfellet Skärholmen, Arkitektnytt, 1968, s. 349–52 (ill.)
 • Innledning [til Norske Arkitekters Landsforbunds 2.fagkongress], Byggekunst, 1968, s. 29
 • Både - og, Byggekunst, 1969, s. 98–102 (ill.)
 • System og/eller tilfeldighet, Byggekunst, 1981, s. 298–99 (ill.)
 • Begrepet "sosial boligbygging", Bonytt, 1983, nr. 3 s. 53
 • M. har dessuten skrevet en rekke bokanmeldelser, artikler, referater og kommentarer i bl.a. Arkitektnytt, Byggekunst og dagspressen

Litteratur

 • Bonytts byggebok, Oslo, 1953, s. 54–55 (ill.), 104–06 (ill.), 108–09 (ill.), 120 (ill.)
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1955-1979
 • Bonytts byggebok 2, Oslo, 1956, s. 102–07 (ill.)
 • Abrahamsen, A. (Red.), Nordiske småhus, Oslo, 1958, s. 148–49, 168–69, 182–83 (ill.)
 • Jordan, B., Andresen, T., Wohnen in Skandinavien, Stuttgart, 1958, s. 54–55 (ill.)
 • Aftenposten, 17.01.1962
 • Bonytts byggebok 3, Oslo, 1964, s. 116–18 (ill.), 122–23 (ill.)
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1973, bd. 13, spalte 368
 • 10 år norsk arkitektur, Oslo, 1978, s. 29, 63 (ill.)
 • Who's who in the world 1978–79, Chicago, 1978, s. 636
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 8, s. 188
 • Oslo arkitektforening. 75 jubileumshus, Oslo, 1981, (s. 64, 79] (ill.)
 • Byggekunst, 1947, s. 4 (ill.), s. 78, 79
 • Byggekunst, 1948, tillegg s. 4, 34
 • Byggekunst, 1949, s. 95
 • Byggekunst, 1952, s. 118–19 (ill.), 142__-;43 (ill.)
 • Byggekunst, 1953, s. 160–64 (ill.)
 • Byggekunst, 1955, s. 8–10 (ill.), 89–92 (ill.), 194–96 (ill.)
 • Byggekunst, 1956, s. 78–79 (ill.)
 • Byggekunst, 1959, s. 197, 218–21 (ill.)
 • Byggekunst, 1961, s. 93 (ill.), 100, 264–65 (ill.)
 • Byggekunst, 1963, s. 9–17 (ill.)
 • Byggekunst, 1965, s. 52–56 (ill.)
 • Byggekunst, 1967, s. 2–9 (ill.), 184–89 (ill.)
 • Byggekunst, 1968, s. 201 (ill.), 208 (ill.), 214 (ill.), 221 (ill.)
 • Byggekunst, 1972, s. 26–29 (ill.)
 • Byggekunst, 1973, s. 22–25 (ill.)
 • Byggekunst, 1977, s. 55–57 (ill.)
 • Byggekunst, 1979, s. 197 (ill.)
 • Bonytt, 1951, s. 41–45 (ill.)
 • Bonytt, 1952, s. 4, 11, 34 (ill.), 185 (ill.), 222–23 (ill.)
 • Bonytt, 1953, s. 74 (ill.), 142 (ill.), 198–202 (ill.)
 • Bonytt, 1954, s. 10–12 (ill.), 139 (ill.)
 • Bonytt, 1956, . 191–93 (ill.), 242–43 (ill.)
 • Bonytt, 1957, s. 1__-;5 (ill.), 25–27 (ill.)
 • Bonytt, 1958, s. 11, 56–57 (ill.), 181–83 (ill.)
 • Bonytt, 1959, s. 218–19 (ill.)
 • Bonytt, 1960, s. 1–5 (ill.), 118–21 (ill.)
 • Bonytt, 1963, s. 18–19 (ill.), 73–75 (ill.)
 • Bonytt, 1965, s. 57–59 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1982, nr. 240 (ill.)

Arkivalia

 • Norsk Arkitekturmuseum, Oslo, 1982, Opplysninger fra kunstneren

Faktaboks

Pam Mellbye