Aa.s grafiske arbeider fra 1978-79 var dystre og ekspressive figurative bilder, bl.a. med motiver fra torturscener o.l. I senere bilder har han konsentrert seg om komposisjon og form, med abstraksjoner bygd over organiske former i naturen. Enkelte motiver er også fantasier med bakgrunn i landskapsopplevelser. Koloritten er neddempet, gjerne holdt innen en fargeskala av hvitt, sort, grått og brunt. Aa. arbeider med etsninger i sort-hvitt og én til to farger, pasteller og kulltegninger i stort format, samt bilder i blandingsteknikk, hvor han bl. a. anvender gasbind, zinkhvitt og flere typer maling. Han har dessuten begynt å arbeide med skulptur og relieffbilder. Årene 1978-81 arbeidet Aa. ved Gruppe Tromsøs grafikkverksted i Tromsø.