Skjønt han har utført skulpturer i tre og granitt, betrakter B. seg først og fremst som maler. Han benytter flere forskjellige teknikker, deriblant pastell, akvarell, monotypi og utsprengning, foruten tradisjonelt oljemaleri. Sine motiver henter han fra Vestlandsnaturen, som han skildrer i sterke farger og brede, kraftige strøk. Hans form er enkel og liketil. Av kunstneriske forbilder har han selv særlig fremhevet Cézanne.