Faktaboks

Arthur Gustavson
Født
16. juni 1895, Sandar
Død
15. oktober 1968, Oslo

Mens G. gikk på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, arbeidet han en tid på Georg Andreas Heggelunds keramiske verksted i Kristiania, som etter 1916 ble drevet av enken. Han virket 1916-17 også ved det keramiske eksperimentverksted Dansk Kunst, hvor bl.a. Jais Nielsen var med. Senere assisterte han Domenico Erdmann ved restaurering av dekorasjoner og utstyr i gamle norske kirker. G. debuterte på Høstutstillingen 1920 og deltok fram til 1925 med mindre skulpturer, særlig i tre. Hans statuetter viste sterk sans for det dekorative med et islett av orientalisme. For Porsgrunds Porselænsfabrik modellerte han 1927 figurene Skogprinsesse, Sittende Dame, og Vebner som i kvinneskikkelsene omdanner inntrykk fra Kai Nielsens småskulpturer i en elegantere, mer behersket form. Soklenes dekor er lett og presiøs. G. tegnet også utkast for Egersunds Fayancefabrik før 1932. Typisk for 1920-årenes stilsøken er også kartongen til billedteppet Julenatt, vevd av Sigrid Mohn, hvor det er nedfelt inntrykk fra Revolds fresker i Bergens Børs.

G. var fra 1920 til 1928 tegner for Den norske Husflidsforening, og en lang rekke utkast til tepper, løpere og puter er fra hans hånd, med stilinnslag fra senjugend og Art Deco. Han tegnet 1926 foreningens varemerke og gjorde modeller for tegneundervisningen i folkeskolen. I konkurransen om emblem for Aker herred seiret han foran Gerhard Munthe. 1930-årene bød på større dekorative oppgaver, i første rekke utsmykning av restaurant Regnbuen med glassmalerier, innfelte figurer i gulv og vegger, metallarbeider, tepper osv. Stilen var kraftigere enn i 1920-årene og preget av funkis. Foruten intarsiaarbeider til møbler i Norges Rederforbund utførte han relieffer i sandblåst glass i samme stil til Knut Knutsens kontorbygg, Haugesund, Andresens Bank, Oslo og Norsk rikskringkasting, ved siden av dekorative arbeider i tre og marmorstukk. For seg selv står utkastet Samhold til konkurransen om monument for arbeiderbevegelsens pionerer i Oslo i 1937, med to menn hånd i hånd på toppen av en pilar. G. fikk en av de fem premier, men oppgaven ble senere gitt til en av de andre premievinnerne, Per Palle Storm.

Etter krigen orienterte G. seg i en helt ny retning. Fra 1950 viste han på flere separatutstillinger skulpturer i keramisk materiale, som vakte oppsikt på grunn av deres modernistiske karakter med til dels negative volumer og surrealistiske innslag. Han ble en av de første som brøt med den naturalistiske tradisjon i norsk skulptur og lot seg påvirke av for lengst etablerte strømninger fra Europa. Den dekorative holdningen viker for en sterk ekspressivitet, som i Rimfakse (chamotte, 1950) og Sønnetapet (malt gips, 1952). I mange av skulpturene er en polykrom glasur et vesentlig virkemiddel. Etter hvert dempes ekspressiviteten for en enklere, mer avklaret helhet, f.eks. i Nornene (chamotte, 1960). Helt nonfigurativt er et trerelieff i Televerkets bygg, Oslo (1962). Større dekorative oppgaver i 1960-årene er løst på en sikker, noe konvensjonell måte, som den 30 m lange keramiske frise for Telekommunikasjonenes administrasjonsbygning i Geneve (1961).

Familierelasjoner

Sønn av

 • Hermann Gustavson, gårdbruker (1845 - 1899)
 • Janne Olsdatter Engø (1859 - 1940)

Gift med

 • 1948 med Nelly Wessel Schwabe (f. 1901)
 • 1923-1945 med Synnøve Lerdahl (f. 1900)

Utdannelse

 • Aftenkurs Den kgl. Tegneskole 1910-18
 • Valand, Göteborg
 • Kunstgewerbeschule, Wien 1927

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereiser til Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Belgia, Østerrike, Italia, England

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre

Priser, premier og utmerkelser

 • 1. premie i konkurranse om emblem for Aker herred
 • premiert i konkurranse om monument over arbeiderbevegelsens pionerer, Oslo 1937

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Ris kirke, Oslo: statuetter på altertavlen av de 4 evangelister (forgylt gips, 1932)
 • Regnbuen restaurant, Oslo: glassmalerier, innfelte figurer i gulv og vegger, metallarbeider, tepper (ca. 1935)
 • Andresens bank, Torggt. 2, Oslo: relieffer (sandblåst glass, stukkmarmor, ca. 1936)
 • Andresens bank, Fr. Nansens pl. 5, Oslo: veggfelt (tre, ca. 1937)
 • Norsk rikskringkasting, Oslo: vinduer med relieffer (sandblåst glass, 1941)
 • Televerket, Oslo: relieff (tre, 1962)
 • Kabelvåg: statue av kong Øystein (betong, 1935)
 • Telebyggene i Hamar, Gjøvik, Lillehammer
 • Tromsø: veggdekorasjoner (keramikk, 1960-årene)
 • Telekommunikasjonenes internasjonale administrasjonsbygg, Geneve: dekorativ frise (keramikk, 1961)
 • Kunstindustrimuseet i Oslo

Illustrasjonsarbeider

 • Odd Arveson [Hallvard Tveiten]: Norrønatal. Ein skaldeleik, Oslo 1944

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1920-1923
 • Høstutstillingen, Oslo, 1925
 • Høstutstillingen, Oslo, 1951
 • Nyere norsk kirkelig kunsthåndverk, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1926

Separatutstillinger

 • København, 1950
 • Gall. Moderne Kunst, Oslo, 1951
 • Gall. Moderne Kunst, Oslo, 1952
 • Gall. Moderne Kunst, Oslo, 1954
 • Konstsalongen, Göteborg, 1954
 • Paletten, Oslo, 1956
 • Paletten, Oslo, 1959

Litteratur

 • Nygård Nilssen, A., i Norsk Kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 382
 • Arbeiderbladet, 12.08.1937
 • Den norske Husflidsforening gjennem 40 år 1891-1931, Oslo, 1939, s. 41-44, 60, 62-64, 70,76, 78 (ill.)
 • Keramikk i Rogaland, 1982, s. 12, katalog Stavanger museum
 • Bonytt, 1942, s. 155
 • Michelet, J.F., i Verdens Gang, 16.05.1951
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 16.05.1951
 • Bonytt, 1951, s. 152
 • Michelet, J.F., i Verdens Gang, 29.10.1952
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 31.10.1952
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 04.11.1952
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 04.11.1952
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 05.11.1952
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 06.11.1952
 • Wold, A., i Nationen, 05.11.1952
 • Wold, A., i Nationen, 06.12.1952
 • Michelet, J.F., i Verdens Gang, 05.05.1954
 • Aas, A. J., i Aftenposten, 05.05.1954
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 06.05.1954
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 06.05.1954
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 07.05.1954
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 16.06.1954
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 16.06.1955
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 16.06.1955
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 83 (ill.)
 • Wold, A., i Nationen, 29.10.1956
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 31.07.1957
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 07.02.1959
 • Michelet, J.F., i Verdens Gang, 10.02.1959
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 11.02.1959
 • Revold, R., i Aftenposten, 12.02.1959
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 16.02.1959
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 17.02.1959
 • Bøe, A., Porsgrunds Porselænsfabrik 1885-1965, Oslo, 1965, register (3.ill.)
 • Parmann, ø., Norsk skulptur i femti år, Oslo, 1969, s. 83-85, 276 (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1951, s. 187
 • Kunst og Kultur, 1953, s. 64
 • Kunst og Kultur, 1959, s. 251