A. arbeider i et internasjonalt preget, snart abstrahert, snart mer nonfigurativt formspråk. Hans grafikk, vesentlig fargegrafikk, vitner om stor teknisk dyktighet og er tildels meget uortodoks. Grafikken trykkes ofte bare i ett eksemplar (monotypi) av sammenstillinger av biter og skrot: metalltråd og netting, tannhjul, sardinbokser, gamle sko, klær, avispapir osv. Disse materialtrykk har, trass i åpenbare impulser fra Rolf Nesch, en personlig karakter. A. har også utført teknisk enklere etsninger, fargetresnitt og gouacher, som ofte er lyrisk pregede inntrykk fra norsk natur, helst fra fjell, fjord og fiske på Vestlandet.