H. debuterte som maler med et par mindre separatutstillinger i Svolvær rett etter 2. verdenskrig. Uten å ha noen form for utdannelse viste han her en rekke arbeider i akvarell og olje. Etter å ha blitt oppmuntret av Axel Revold til å fortsette sin virksomhet som maler, søkte H. utdannelse, først hos den svenske maleren Åke Corshammar i Båstad. Etter et studieopphold i Paris i 1950 fortsatte han utdannelsen på Bjarne Engebrets malerskole i Oslo 1954–55. H.s motiver er for det meste hentet fra hjemstedet Svolvær i Lofoten. Axel Revolds maleri har vært av grunnleggende betydning for H.s formspråk. H. viser i sine senere arbeider større konsentrasjon om lyset og en mer bevisst bruk av de koloristiske uttrykksmuligheter.