Faktaboks

Knut Hermod Knutsen
Født
6. september 1900, Drammen
Død
30. juni 1967, Holmsbu

Etter endt utdannelse slo K. seg ned i Oslo, men bodde hele sommerhalvåret i Holmsbu. Herfra hentet han motiver til sine sommerlandskaper med bugnende hager, blomstrende frukttrær, sol og sjø. Det er en saftig og frisk naturalisme hvor motivene skildres med raske strøk, men bildene kan ofte bli noe løse i oppbyggingen. I vinterhalvåret dyrket K. portrettmaleriet og ble en av de mest benyttete portrettmalere i sin generasjon. Best er de tidligste arbeidene, preget av senimpresjonistiske innflytelser, som portrettene av Redaktør Torgeir Vraa (1922), Per Aabel (1926) og Dr. O.U.B. Lied (1928). Etter hvert fikk portrettene et mer ensformig preg uten dypere karakteristikk av modellen og med en unyansert, av og til grell fargebehandling.

Ved K.s død mottok Drammen kommune som testamentarisk gave hans landsted i Holmsbu til feriebruk for byens kunstnere.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Kirsten Corneliussen
 • Oscar Knutsen, fylkeskasserer

Gift med

 • Vesla Bang

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kristiania 1919–20
 • Statens Kunstakademi, Kristiania under Chr. Krohg og Halfdan Strøm 1920–21
 • kunstak. Dresden 3 år omkr. 1922–24
 • studier hos André Lhote, Paris ca. 1925/26

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studieopphold i Dresden omkr. 1922–24, i Paris ca. 1925/26
 • studiereise til Sverige ca. 1932, til Frankrike ca. 1932 og ca. -52

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Unge Kunstneres Samfunn

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Maleri i Holmsbu kapell
 • Maleri i Tangen gravkapell, Drammen
 • 76 landskapsmalerier fordelt på kommunale institusjoner i Drammen (testamentarisk gave til Drammen kommune fra kunstneren)
 • Portretter (alle oljemalerier): H.M. Kong Olav V, KNA, Oslo (1966)
 • H.M. Kong Olav V, St. Olavs Klub, Drammens Børs (1966)
 • Redaktør Torgeir Vraa, Fremtiden, Drammen (1922)
 • Ordfører O.U.B. Lied, Drammen rådhus (1928)
 • Johan Wesmann, Sjømannsskolen i Oslo (1930)
 • Ordførerne B.Aa. Broch og T.L. Ravn, Drammen rådhus (begge 1936, posthumt)
 • Direktør, dr. Peter Herman Ødegaard, Rikshospitalet, Oslo (1950)
 • Christopher Hornsrud, Fremtiden, Drammen og Modum rådhus (begge 1950)
 • Frithjof Lind, KNA, Oslo (1957)
 • Overlege Brynjulf H. Ingebrigtsen, Ullevål sykehus, Oslo (1961)
 • Redaktør Torolv Kandahl, Drammens Tidende/Buskeruds Blad, Drammen (1961)
 • Jens Lien, KNA, Oslo (1963), Robert Meinich, samme sted (1964)
 • Redaktør Jon Vraa, Fremtiden, Drammen (1965)
 • Rolf Stranger, Høyres Hus, Kalbakken, Oslo (1966)
 • Konrad Bryde, KNA, Oslo (1967)
 • Direktør Ragnar Kierulf, Tono, Oslo (1967)
 • Drammens Kunstforening Faste Galleri

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1924
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1926
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1930
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1932
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1936
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1940
 • Drammens Kunstforening, 1927
 • Drammens Kunstforening, 1929
 • Drammens Kunstforening, 1935
 • Drammens Kunstforening, 1937
 • Drammens Kunstforening, 1941
 • Drammens Kunstforening, 1946
 • Drammens Kunstforening, 1954
 • Drammens Kunstforening, 1957
 • Drammens Kunstforening, 1958
 • Drammens Kunstforening, 1961
 • Drammens Kunstforening, 1968
 • Sarpsborg kunstforeningn, 1948
 • Fredrikstad kunstforeninger, 1948
 • Tønsberg, kunstforening, 1955
 • Sandefjord, kunstforenig, 1955
 • Skien kunstforeninger, 1955
 • Hamar Kunstforening, 1956

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1930-1946
 • Holmsbu-malerier, Kunstnerforbundet, Oslo, 1945
 • Kunstnerportretter, Oslo Kunstforening, 1946
 • Drammensmalere fra Peder Joensen til i dag, Drammens Kunstforening, 1952
 • Unge Kunstneres Samfunn jub.utstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1957
 • Holmsbu-malerne, Drammens Kunstforening, 1961
 • Drammensmalere fra impresjonismen til ekspresjonismen, Drammens Kunstforening, 1967

Portretter

 • Selvportrett (tegning) gjengitt i Aftenposten 18.1.1926
 • Selvportrett (tegning) gjengitt i Drammens Tidende 16.7.1949

Litteratur

 • Oslo Illustrerte, 04.01.1941, (ill.)
 • Norske Portretter Forfattere, Oslo, 1956, register (ill.)
 • R. Stavseth: På nordnorsk kjøl. Vesteraalen Dampskibsselskap gjennom 75 år, Trondheim, 1956, s. 220 (ill.), 239 (ill.)
 • Schulerud, M., Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, s. 492
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, register
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, register (ill.)
 • Alsvik, H., i S. L. Eier: Hurums historie, Hurum, 1969, bd. 2, register (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 215 [feil i register, XXIX 62 gjelder Knut K., ikke Knut Hermod K.]
 • Buskerud, Bygd og by i Norge, Oslo, 1977, register (ill.)
 • Aabel, P., Den stundesløse Per Aabel, Oslo, 1980, ved s. 32 (ill.)
 • Larsen, P., Vi treffes i Fremtiden - gjennom 75 år, Drammen, 1980, etter s. 80 (ill.), etter s. 176 (ill.)
 • Alsvik, H., Thorson, O., Nøkleby,B., Drammen, En Østlandsbys utviklingshistorie, Drammen, 1981, register (ill.), i
 • Haug, K., i Aftenposten, 16.02.1924, Aviser
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 19.02.1924
 • Soot, P.B., i Social-Demokraten, 23.02.1924
 • Aftenposten, 18.01.1926
 • Harbitz, A., i Morgenbladet, 21.01.1926
 • Langaard, J.H., i Morgenbladet, 19.02.1932
 • Drammens Tidende, 21.06.1934, (ill.)
 • Gauguin, Pola, i Dagbladet, 08.02.1936
 • Drammens Tidende, 14.12.1937
 • Arbeiderbladet, 24.04.1938, (ill.)
 • Arbeiderbladet, 09.02.1939, (ill.)
 • Aftenposten, 13.12.1940, (ill.)
 • Dagbladet, 13.12.1940, (ill.)
 • Morgenposten, 14.12.1940, (ill.)
 • Wiloch, S., i Aftenposten, 18.12.1940
 • Lampe, R., i Drammens Tidende, 29.11.1941
 • Morgenbladet, 14.05.1948, (ill.)
 • Sarpen, 22.10.1948, (ill.)
 • Aftenposten, 01.03.1949, (ill.)
 • Drammens Tidende, 16.07.1949
 • Aftenposten, 02.01.1950, (ill.)
 • Alsvik, H., i Drammens Tidende, 08.02.1952
 • Fremtiden, 20.02.1954, (ill.)
 • Drammens Tidende, 26.11.1954, (ill.)
 • Fremtiden, 27.11.1954
 • Paulsen, C.E ., i Tønsbergs Blad, 18.02.1955
 • Salicath, ø., i Hamar Stiftstidende, 09.05.1956
 • Hamar Stiftstidende, 11.05.1956, (ill.)
 • Aftenposten, 11.05.1957, (ill.)
 • Alsvik, H., i Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 11.12.1957
 • Fremtiden, 23.07.1960, (ill.)
 • Aftenposten, 19.04.1961, (ill.)
 • Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 18.11.1961, (ill.)
 • Hauerbach, M., i Fremtiden, 24.11.1961
 • Aftenposten, 30.11.1961, (ill.)
 • Morgenbladet, 23.03.1962, (ill.)
 • Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 20.05.1966, (ill.)
 • Aftenposten, 21.10.1966, (ill)
 • Aftenposten, 19.12.1966, (ill.)
 • Aftenposten, 31.01.1967, (ill.)
 • Aftenposten, 22.05.1967, (ill.)
 • Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 03.07.1967, (ill.)
 • Aftenposten, 05.12.1967, (ill.)
 • Aftenposten, 04.01.1968, (ill.)

Arkivalia

 • Protokoll, Drammens Kunstforening

Faktaboks

Knut Hermod Knutsen