Faktaboks

Audun Hetland
Født
12. april 1920, Bergen
Død
8. januar 1998, Bergen

H. begynte som tegner i Bergens Annonsebyrå i 1936. I 1940 ble han tegner i Bergens Aftenblad, fra 1945 free-lancer som avistegner i Morgenavisen, Bergen, i Aftenposten fra 1948 og i Bergens Tidende fra 1953. Fra 1943 har han vært en meget benyttet bokillustratør. Foruten å skrive rammende tekster til egne tegninger, har han forfattet en rekke bøker. Han har også arbeidet som grafiker og maler. Han er i høy grad knyttet til sin fødeby Bergen og til minner fra sin oppvekst der. Han har et intimt kjennskap til bergensk lynne og til byens kulturliv og næringsliv. Det er den glade bergenser vi oftest møter i hans kunst. H. har råd til selvironi og skåner heller ikke sine bysbarn. Han formår å gi det lokale en allmennmenneskelig verdi, og hans mange reiser har gjort ham til en kosmopolitisk kunstner. Han har en utpreget sans for mennesketyper, hans karikaturer er frodige. H. er menneskekjenner, ikke minst når det gjelder mennesket som politisk vesen. Særlig kommer dette fram i hans tegninger til Jon Leirfalls politiske satirer. I illustrasjoner og vignetter i jubileumsverker utgitt av firmaer, kommer også den alvorligere side av hans talent og rike kunnskapsforråd fram. Hans groteske tegninger til eget forfatterskap inneholder foruten selvbiografiske trekk også samfunnssatire. H. har også laget akvareller, pasteller, collager og oljebilder der fargen er det stemningsskapende element. Han har dessuten arbeidet som billedhugger (utsmykningen av Engen kino, Bergen).

Familierelasjoner

Sønn av

 • Johanne Larsen
 • Anfinn Hetland

Gift med

 • Kirsten Marie Wejset Larsen

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Minde ved Bergen

Utdannelse

 • Bergen kunsthåndverkskole 1935–38

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Stip. fra Fondet for dansk-norsk samarbeid 1948
 • Tegnerforbundets stip. 1954
 • Bergen bys stip. 1965
 • Statens garantiinntekt fra 1979
 • Hordaland fylkes stip. 1980
 • Studieopphold USA 1946, Spania 1955
 • studiereiser til Danmark, England, Frankrike, Sverige, Tyskland og Nederland

Stillinger, medlemskap og verv

 • Tegner i Bergens Annonsebyrå fra 1936
 • tegner i Bergens Aftenblad fra 1940
 • tegner i Morgenavisen, Bergen fra 1945
 • i Aftenposten fra 1948
 • i Bergens Tidende fra 1953
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Tegnerforbundet

Priser, premier og utmerkelser

 • Tegnerforbundets pris Kråka

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Båtene Sea Venture (1973) og Arapride (1974)
 • Hotel Scandinavia, Oslo (1975)
 • Engen kino, Bergen (skulptur 1976)
 • Foajé, Hardanger-Sundhordlandske Dampskibselskap, Bergen (1980)
 • Peer-Gynt restauranten, London
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Norsk kulturråd
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Riksgalleriet

Illustrasjonsarbeider

 • E. Næss: Glade Argentinadager, Bergen 1943
 • R. Amundsen og O. Simonnæs: Manufakturfirmaet Sundt gjennem 100 år, Bergen 1945
 • H. Wiers-Jenssen: På Fjeldveien, Bergen 1945
 • Ø. Aronsen: Feskar og kremmer, Trondheim 1946
 • G. Bøgh (red.): Et kultursentrum, Bergen og bergensere i norsk kunst og forskning, Bergen 1946
 • H.C. Andersen: Den lille Pige med Svovelstikkerne, Bergen 1947
 • Trekk av Lilleborgs historie gjennom hundre år, 1947
 • B. Lorentzen: Bergenserne bygger, Bergen 1948
 • J. Lunde: Kort om kundebehandling, Bergen 1948
 • S. Bjørhovde: Abelone og Kanutta, Bergen 1949
 • A.L. Kielland: Haabet er lysegrønt, Bergen 1949
 • B. Lorentzen: B. Friele & Sønner AS, 150 år, Bergen 1949
 • Xantippes forsvarstale, Oslo 1954
 • Veronica: Fint folk i farten, Oslo 1956
 • Ø. Bolstad: Enker e' seg sjøl nærmest, Julehelg og Juleglede, 1959, s. 28-33
 • K. Syversen: Jeg vil være ung, Oslo 1965
 • J. Leirfall: Soga om Korvald-Kyrre og den store hundestriden, Oslo 1973
 • Grasrota og andre kjendisar, Audun Hetlands beste gjennom eit kvart hundreår frå aviser og bøker, Oslo 1974
 • J. Leirfall: Soga om det store kvinneåret, Oslo 1975
 • J. Leirfall: Soga om Oddvar Rådvill og Per Klipping, Oslo 1978
 • J. Leirfall: Sannferdige folk, Oslo 1981

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • The great Challenge, London, 1958
 • Tegneforb. 35 års jub.utst., Oslo Kunstforening, 1951
 • Billedkunsten i Bergen. Status 70. Tilbakeblikk, Bergens Kunstforening, 1970

Separatutstillinger

 • Dortmund-Münster, 1967
 • Bergen kunstforening, 1972
 • Ålesund kunstforening, 1972
 • Gall. Tanum, Oslo, 1980
 • Bergen Billedgalleri, 1981

Gruppeutstillinger

 • Muntre streker, Gall. Tanum, Oslo, 1977

Portretter

 • Selvportrett, gjengitt i Morgenavisen, Bergen 14.2.1980

Eget forfatterskap

 • Med egne illustrasjoner: Vi e' søkkande go, Bergen, 1955
 • Hele Bauekorpset, Bergen, 1957
 • Vi skal nok bite fra oss, Bergen, 1961
 • Eg tok min nystemte, Bergen, 1962
 • Over streken, Bergen, 1963
 • 900 men Bergenser til tusen, Oslo
 • Grasrota og andre kjendisar, Oslo, 1974
 • Kampen for tilværelsen. Fra min barndoms gate, Oslo, 1982

Litteratur

 • Bonytt, 1952, s. 142
 • A. C. Melhus, A. B. Sundseth, Norsk illustrasjonskunst 1850–1950, Oslo, 1952, s. 70-71
 • Norsk bokkunst. Årets vakreste bøker 1933–1955, Oslo, 1956, s. 75 (ill.), 102
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1970, bd. 9, s. 8
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 207
 • Hordaland, Bygd og by i Norge, Oslo, 1976, register s. 563
 • Kunst og Kultur, 1978, s. 63
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd.5, s. 672
 • Hvem er Hvem?, Oslo, 1979, s. 266
 • Bergens Tidende, 19.10.1972, (ill.)
 • Stabell, W., i Morgenavisen, 26.10.1972
 • Morgenavisen, 12.11.1975
 • Hansen, K. O., i Verdens Gang, 29.12.1975
 • Arbeiderbladet, 25.09.1977
 • Bergens Tidende, 26.09.1977
 • Morgenavisen, 14.02.1980
 • Stabell, W., i Morgenavisen, 27.03.1980
 • Aftenposten, 17.04.1980
 • Ovrum, R., i Farmand, 26.04.1980, (ill.)
 • Egeland, E., i Aftenposten, 02.05.1980

Faktaboks

Audun Hetland