H. begynte som tegner i Bergens Annonsebyrå i 1936. I 1940 ble han tegner i Bergens Aftenblad, fra 1945 free-lancer som avistegner i Morgenavisen, Bergen, i Aftenposten fra 1948 og i Bergens Tidende fra 1953. Fra 1943 har han vært en meget benyttet bokillustratør. Foruten å skrive rammende tekster til egne tegninger, har han forfattet en rekke bøker. Han har også arbeidet som grafiker og maler. Han er i høy grad knyttet til sin fødeby Bergen og til minner fra sin oppvekst der. Han har et intimt kjennskap til bergensk lynne og til byens kulturliv og næringsliv. Det er den glade bergenser vi oftest møter i hans kunst. H. har råd til selvironi og skåner heller ikke sine bysbarn. Han formår å gi det lokale en allmennmenneskelig verdi, og hans mange reiser har gjort ham til en kosmopolitisk kunstner. Han har en utpreget sans for mennesketyper, hans karikaturer er frodige. H. er menneskekjenner, ikke minst når det gjelder mennesket som politisk vesen. Særlig kommer dette fram i hans tegninger til Jon Leirfalls politiske satirer. I illustrasjoner og vignetter i jubileumsverker utgitt av firmaer, kommer også den alvorligere side av hans talent og rike kunnskapsforråd fram. Hans groteske tegninger til eget forfatterskap inneholder foruten selvbiografiske trekk også samfunnssatire. H. har også laget akvareller, pasteller, collager og oljebilder der fargen er det stemningsskapende element. Han har dessuten arbeidet som billedhugger (utsmykningen av Engen kino, Bergen).