O. begynte å male som 20-åring, men debuterte først i 1971. Formspråket var nonfigurativt med små geometriske felter ordnet rytmisk etter bestemte kraftlinjer, og med fargen som dominerende element. De senere år har O. også arbeidet figurativt både som maler og grafiker, og hans etsninger og fargetrykk viser ofte motiver fra sosialt belastede Oslo-miljøer. Fra 1979 har han deltatt i grafikkgruppen på Frysja kunstsenter.