Under sitt Paris-opphold 1885–1900 var B. en tid lærer på Jourdeuils og Gervex' malerskoler før hun fikk sitt eget atelier, hvor hun mottok elever. B. stilte i disse årene jevnlig ut på Paris-salongen og oppnådde å bli innkjøpt av den franske stat med maleriet Fiskeri i Norge. I den forbindelse mottok hun utmerkelsen Officier d'Académie française. Kort tid etter vendte hun tilbake til Norge, hvor hun fulgte opp suksessen og blant annet skal ha solgt to bilder til kongeparet. Under president Fallières besøk i Kristiania ble hun nok engang hedret av den franske stat, denne gang med utmerkelsen Officier de l'Instruction publique. Årene 1904–07 tilbrakte B. i Italia, fortrinnsvis i Roma og omegn, der hun laget tallrike skisser fra Campagnaen og stilte ut på salongen. I 1907 dro hun tilbake til Skandinavia for godt og bosatte seg i København, hvor hun tilbrakte resten av sitt liv. B.s produksjon var stor og variert. Foruten portretter, dyre- og blomstermotiver malte hun fremfor alt landskaper og pittoreske scener fra den franske landsbygda, som Den gamle brønn i Coucarneau og Melkekone fra Normandie.