Faktaboks

Schak Bull
Bull, Schak August Stenberg
Født
10. mai 1858, gården Fageraas, Årstad ved Bergen
Død
25. januar 1956, Bergen
Schak Bull
Schak Bull
Av .

B. ble i 1879 ansatt som assistent ved oppførelsen av Sandvikskirken i Bergen under arkitekt Ernst Nordgrens ledelse. Nordgren døde i 1880 og fullførelsen av kirken ble overdradd B. Fra høsten 1880 egen praksis i Bergen; i kompaniskap med sønnen Jens Munthe Bull 1914-29. B. var en av de ledende arkitekter i Bergen på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, og har i løpet av de 50 år han virket som arkitekt utført 186 byggearbeider i Bergen samt en rekke bygninger utenfor byen, vesentlig på Vestlandet. Hans utvikling som arkitekt faller nøye sammen med hovedstrømningene innen samtidig europeisk byggekunst. I 1880–90-årene tegnet han trevillaer i sveitserstil, f.eks. Parkvei 1, Troldhaugen for Edvard Grieg; murvillaer i nyrenessanse eller nybarokk, f.eks. Villavei 9, dessuten leiegårder. forretningsgårder, fabrikker, bygninger for offentlige og private institusjoner, også disse med trekk hentet fra fortidens store europeiske stilarter. Omkring 1900 forlot han denne internasjonale historismen. Med utgangspunkt i den nye Jugendstil forsøkte B. med elementer fra den bergenske utforming av Louis seize og empire, å utforme en stedegen Bergens-arkitektur. Her ligger hans største innsats som arkitekt. Blant bygninger han oppførte mellom ca. 1900 og 1920 kan fremheves Mowinckels trevilla i Parkveien, murvilla for Nic. Wiig på Seiersbjerget, hans egen villa i Kalfarveien, Den Sudmanske stiftelse i Sandviken og Bergens Aftenblads bygning i Walkendorfsgate. I 1920-årene viser bygningene en langt mer nøktern og streng utforming, samtid som han fortsatt søker å skape en særegen Bergensarkitektur med røtter i de lokale byggetradisjoner, f.eks. Handels- og Industriforeningens aldershjem i Formans vei, barnehjemmet Anna Jebsens Minde i Kalfarveien og Hakavik kysthospital Han har dessuten restaurert Korskirken i Bergen og gitt tegninger til innredning av kongebolig på Bergenshus. Gjennom artikler, sitt arbeide i Bergen Arkitektforening og fremfor alt i sitt manuskript om bygningsforhold i Bergen 1880–1930, har han prøvd å vekke interesse for 1700- og 1800-tallets byggekunst. Hans manuskript er av uvurderlig betydning for forståelsen av arkitekturen i Bergen i det nevnte tidsrom. Foruten ved sin egen innsats som arkitekt, har han gjennom sitt arbeide i byggekomiteer, offentlige og private verv vært med på å prege utviklingen i Bergen i tiden 1880–1930. Den siste delen av sitt liv arbeidet han med treskjæring og utførte bl.a. en serie trerelieffer med bibelske motiver til Sandvikskirken.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Johanne Margrethe Hagerup
 • Jens Munthe Bull, oberst

Gift med

 • Bergen, 1884 med Ivarna Berle

Far til

Utdannelse

 • Den polytekniske skole, bygningsavdelingen i Zürich under professorene Georg Lasius, Julius Stadler og Ernst Georg Gladbach 1875–1879

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • B. besøkte Pariserutstillingen 1878
 • studiereiser i Tyskland 1889 og 1898
 • England, Frankrike, Sveits og Østerrike-Ungarn 1900

Stillinger, medlemskap og verv

 • B. var medlem av styret for Den tekniske Forening i Bergen 1897–98
 • formann i styret for Bergens arkitektforening 1910–11 og 1916-18
 • medlem av landsstyret Norske Arkitekters Landsforbund, 1913
 • formann i byggekomité for Bergensutstilling 1898 og 1910
 • formann i byggekomité for Bergens nye teater, 1903–09
 • medlem av undervisningsplankomité for arkitektstudenter ved Norges Tekniske Høyskole
 • medlem av styret i Forening til norske Fortidsminners Bevaring, Bergens avd
 • formann i styret for barnehjemmet Anna Jebsens Minde, 1893-1933
 • formann i styret for Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen, 1894-1933
 • formann i foreningen som bygde det første krematoriet i Norge, 1907
 • ordførermester i Frimurerlogen, 1924–29
 • medlem av bystyret og formannskapet
 • samt en rekke statlige og kommunale byggekomiteer m.m

Priser, premier og utmerkelser

 • æresmedlem av Harmonien 1930
 • av Vestlandske Kunstindustri forening 1933
 • og av Bergens arkitekt forening 1958
 • R1 St. Olavs Orden 1909

Utførte arbeider

 • I Bergen når intet annet er nevnt.Barnehjem: Barneasylet, Hans Hauges gt. 3 (1883)
 • Den Sudmanske stiftelse, Uren i Sandviken (1902, 1. premie i konkurranse)
 • Sandvikens barnehjem, Sandviksvn. 41 (1903)
 • Bergens guttehjem, Ullsnesøyen, Garnes (1904, 1. premie i konkurranse)
 • Anna Jebsens Minde, Kalfarvn. 83 (1917, sammen med J.Bull, M.)
 • Aldershjem: Bergens Håndverksforenings aldershjem, Kaigt. 26 (1884, 1. premie i konkurranse)
 • Sjøfarendes Aldershjem, Haugev. 35A (1894, med tilbygg fra 1910)
 • Bergens Skipperforenings aldershjem, Amalie Schramsv. 7 (1916, sammen med J.Bull, M.)
 • Bergens Handel- og Industriforenings aldershjem, Formansvn. 29 (1923, sammen med J.Bull, M.)
 • Foreningslokaler: Ynglingeforeningen, N. Korskirkealmenning 4 (1888)
 • Turnforeningen, Kaigt. 40 (1889) (revet)
 • Skipperforeningen, Småstrandgt. 8 (1895) (ombygd)
 • Avholdsforeningen (Gimle), Kong Oscars gt. 18 (1898)
 • Sykehus: Epidemilasarettet i Sandviken (1889)
 • Hagavik Kysthospital, Os kommune, Hordal., (1922–27, sammen med J.Bull, M.)
 • Kirker: Arna kirke, Ytre-Arna, Hordal. (1898)
 • Berger kirke, Svelvik kommune (1895)
 • Andre offentlige bygg: Biologisk stasjon på Møhlenpris (1891) (revet)
 • Krematoriet på Møllendal (1906, Norges første)
 • Tollboden i Stavanger (1904)
 • Hoteller: Stalheim (1891 og 1901) (brent)
 • Boulevard, Olav Kyrres gt. 25 og 27 (1899) (ombygd)
 • Forretningsgårder: Olav Kyrres gt. 4 for Aug. Faye (1890) (brent)
 • Halfdan Kierulfs gt. 12 for Riisnæs (1891) (revet)
 • Vaskerelvsm. 2 for K. Knudsen (1892)
 • Strandgt. 51 for Berstad (1894) (brent)
 • Torvalmenning 12 for et konsortium (1894)
 • Ø. Muralm. 15 for C. Brandt (1894) (brent)
 • Olav Kyrres gt. 3 for Alb. H. Olsen (1895) (brent)
 • Kong Oscars gt. 16 for Chr. Nielsen (1896)
 • Nygårds gt. 33 for Chr. Harmens (1896)
 • Christies gt. 14 for J. Kroepelien (1897)
 • Halfdan Kierulfs gt. 2, Domkirkegt. 3 for Riisnæs (1897)
 • Småstrandgt. 6 for von Erpecoom (1898) (ombygd)
 • Torvalmenning 7 og 9 for Zuchermann (1898) (brent)
 • Veiten 7, 9 og 11 for et konsortium ((1898) (brent)
 • Olav Kyrres gt. 8 for Hopsdal og Tvedt (1898) (brent)
 • Store Markevn. 1 for Bergmann (1898) (brent)
 • Walkendorfs gt. 10 for Bergens Aftenblad (1908) (brent)
 • Veiten 1 (nå store Markevn. 1) for Bergens Telefonkompani (1908, fasade, arkitekt Schou)
 • Torvalmenning 8, kinolokale for H. Isdahl (1913) (brent)
 • Fabrikk- og verkstedsbygg: Kaigt. 1c, skofabrikk for C. Rogge (1893)
 • Vetrlidsalmenning 3, bakeri for Ditlef Martens (1884)
 • V. Skostredet 20, trykkeri for F.H. Olsen (1897)
 • Lyder Sagens gt. 1 og 3, ø. Jernbanegt. 5 og 7, gardinfabrikker for Tangen og C. Sundt (1890, 1898 og 1914)
 • Thormøhlens gt. 40, vognhall for Bergens elektriske sporvei (1912 og 1915)
 • Solheimslien, Bergens Bliktrykkeri (1915, 1916 og 1918)
 • Leiegårder: Christies gt. 14 for dr. Holm (1882) (revet)
 • Torvalmenning 26 for Alfred Martens (1882) (brent)
 • Øysteins gt. 14 for Ole Mikkelsen (1886)
 • Domkirkeplass 2 for A. Lepsøe (1892)
 • Kong Oscars gt. 34 for A. Lepsøe (1895)
 • Kong Oscars gt. 66 og 68 for Skram (1898)
 • Øysteins gt. tre våningshus for J.H. Nævdal (ant. nr. 3, 10 og 12) (1903)
 • Sydnesplassen 13 (1901) og seks våningshus i Ekernbakken (1909) for J.H. Nævdal
 • Allegt. 59 for A/S Allegt. (1913)
 • Villaer: Allegt. 53 for frk. Frich (1882) (revet)
 • Allegt. 59 for Chr. Mickelsen (1882 med tilbygg fra 1897) (revet)
 • Florida, Nygårdst gt. 114 for Wallendahl (1883) (revet)
 • Villav. 9 for J.C. Lemkuhl (1884)
 • Troldhaugen for Nina og Edvard Grieg, Hop ved Bergen (1885)
 • Villav. 6 for Smith-Hald (1890) (revet)
 • Kalfarv. 42 for H.C. Krohn (1893)
 • Parkv. 1 for Alb. Gran (1898 med forandringer fra 1912) (revet)
 • Kalfardalsv. 45 a for W. Jebsen (1905, med tilbygg fra 1912)
 • Parkv. 3a for Magdalon Mowinckel (1901 med tilbygg fra 1915) (revet)
 • Seiersbjerget 8 for Nic. Wiig (1905)
 • Kalfarvn. 67 for seg selv (1915)
 • Fjellv. 164 for S. Stinesen (1923)
 • Andre arbeider: Utstillingspavilloner for Nyblin og Sævareids Papirfabrikk (1898)
 • Restaurering av Korskirken (1898)
 • Planer, tegninger m.v. til innredning av kommandantboligen med tilstøtende bygninger på Bergenhus Festning til en kongebolig (1906). Flere av de nevnte bygninger fra tiden 1914–1930 er utført i samarbeid med sønnen Jens Munthe Bull (s.d.)
 • Ombygginger: Bergen Privatbank, Olav Kyrresgt. 1 (1898) (revet)
 • Bergens Kreditbank på Vågsalmenningen (1911, 1913 og 1918)
 • Betlehem, V. Muralmenning 15 (1888)
 • Diakonissehjemmet, N. Fosswinckelsgt. 5 (1906)
 • Indremisjonen, Klosteret 12 (1908)
 • Frimurerlogen, Kaigt. 4 (1901, 1912 og 1916) (revet)
 • Villavei 10 for Aug. Wallendahl (1890, 1899 og 1906)
 • Kalvedalsvn. 32 for Bruenech (1893)
 • Kalfarvn. 37 for Chr Kiær (1905)
 • Prosjekter: Premiert utkast til fasadeutformingen av Torvalmenning i Bergen, 1919
 • Utkast til konserthus og bygninger for folkehøyskole på Stord, 1924

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Bergen Arkitektforenings arkitektur-utstilling, 1924
 • Bergen Arkitektforenings arkitektur-utstilling, 1927

Eget forfatterskap

 • Bergens nye Telefoncentral, Arkitektur og dekorativ kunst, 1912, s. 65–68, (ill.)
 • Moderne Banklokaler. Bergen Kreditbank, Arkitektur og dekorativ kunst, 1913, s. 105–09 (ill.)
 • Johan Adolf Fischer in memoriam, Byggekunst, 1925, s. 184–5
 • Bygningsforholdenes utvikling i Bergen i de siste par menneskealdere, Byggekunst, 1933, s. 161–65
 • Forord til Bedre byggeskikk i Bergen, Byggekunst, 1933, s. 165–69
 • Ole Bull. Kåseri holdt ved den trønderske slekt Bulls 400-års jubileum 28. august 1950, Oslo, 1950
 • Edvard og Nina Grieg, Mennesker jeg møtte, Oslo, 1934, s. 96–104

Litteratur

 • Bergens Byes Matrikel 1887, Bergen, 1887
 • Bergen Byes Matrikel 1898, Bergen, 1898
 • Wiberg, C. Koren, Bidrag til Bergens kulturhistorie, Bergen, 1908, s. 111–112 (ill.)
 • Geelmuyden, C., Schetelig, H. (Red.), Bergen 1814–1914, Bergen, 1914-1919, bd. 2, s. 214, 342 og 702, bd. 3 s. 567
 • Arnesen, O., Kielland, A. M., Bergens forretningsstrøk før og nu, Bergen, 1928, (ill.)
 • Sandberg, ø., Bergensk håndverk og industri gjennom hundre år, Bergen, 1945, s. 92 (ill.)
 • Bøgh, Gran (Red.), Et kultursentrum, Bergen, 1946, s. 99, 101–2 (ill.)
 • Amundsen, O. Delphin, Den kongelige norske Sankt Olavs Orden, Oslo, 1947, s. 358
 • Lorentzen, B., Bergenserne bygger, Bergen, 1948
 • Tschudi Madsen, S., Schak Bull 1858–1956, Byggekunst, 1956, tillegg s. 6
 • Tschudi Madsen, S., De syv magre år 1900–1907, Byggekunst, 1958, s. 214, 215, 217, 218
 • Bøe, A., Før funksjonalismen, Byggekunst, 1958, s. 114, 122–24, 123 (ill.)
 • Tschudi Madsen, S., Et jubileumsønske for Bergen, Bergen, 1970, s. 8, 25
 • Nordhagen, P. J., Torvanger, å. M., Miljø i oppløsning, Bergen, 1970
 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, register
 • Hus i Bergen. III. Forretningsgårder fra perioden 1870–1916, Gamle Bergens årbok, 1978, s. 5–7, 8 (ill.), 12 (ill.), 13–20
 • Bakken, Joh.., Leipzig, 1911, bd. 5, s. 216
 • Hvem er Hvem?, (Kristiania, 1912
 • Hvem er Hvem?, Oslo, 1930
 • Hvem er Hvem?, Oslo, 1956
 • Salmonsens Konversationsleksikon, København, 1916, bd. 4, s. 249
 • Vem är Vem i Norden?, Stockholm, 1941, s. 638
 • Aftenposten, 15.01.1941
 • Aftenposten, 09.05.1953
 • Arkitektur og dekorativ kunst, 1909, s. 232
 • Arkitektur og dekorativ kunst, 1910, s. 83
 • Bergens Aftenbl., 09.05.1938
 • Bergens Aftenbl., 18.09.1933
 • Bergens Aftenbl., 07.05.1938
 • Byggekunst, 1919-1920, nr. 5 s. 97
 • Byggekunst, 1924, nr. 3 s. 39, 47
 • Byggekunst, 1927, nr. 2 s. 20
 • Byggekunst, 1930, nr. 8 s.143
 • Byggekunst, 1938, nr. 4, tillegg s. 16
 • Byggekunst, 1951, nr. 5 s. 104
 • Dagen, 08.05.1948
 • Dagen, 04.11.1948
 • Dagen, 26.01.1956
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1891, s. 165
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1900, s. 319
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1902, s. 373
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1909, s. 170
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1911, s. 209
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1913, s. 232
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1914, s. 244
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1915, s. 218
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1927, s. 135
 • Morgenbladet, 09.01.1941
 • Morgenbladet, 09.05.1933
 • Morgenbladet, 10.05.1938
 • Teknisk Ukeblad, 1896, s. 113, 122, 133, 159, 307, 335, 337
 • Teknisk Ukeblad, 1897, s. 95
 • Teknisk Ukeblad, 1898, s. 118
 • Teknisk Ukeblad, 1901, s. 253
 • Teknisk Ukeblad, 1902, s. 98, 402
 • Teknisk Ukeblad, 1904, s. 92, 114, 432
 • Teknisk Ukeblad, 1906, s. 351, 378
 • Teknisk Ukeblad, 1908, s. 308

Arkivalia

 • Schak Bull, Byggeforholdene i Bergen Aarene 1880–1930, Bergen, 1932, manuskript i Bergen Arkitektforening
 • Universitetsbiblioteket, Oslo, U 354/31, U 1140/70
 • Opplysninger fra kunstneren 1907, Antikvarisk arkiv, Riksantikvaren