Faktaboks

Joachim Andreas Stukenbrock
Stuckenbrock, Joachim Andreas
Født
5. februar 1698, Blankenburg i Harz
Død
26. september 1756, Kongsberg

S. var marksjeider i Stassfurt, Harz, deretter materialforvalter ved kobberverket Carlshütte i Holzminden og senere fyrstelig braunschweig-lüneburgsk bergmester. I 1732 ble S. invitert til Kongsberg Sølvverk og samme år ansatt som bergmester og medlem av Bergamtet. I 1738 ble han viceberghauptmann og fra 1739 oberberghauptmann. Han erhvervet etatsrådtittel 1749.

S.' profesjon var vannkraft- og maskinvesen, men han hadde også kunnskaper innenfor arkitektur. Da sentralmyndighetene i 1738 anmodet om nye tegninger med prisoverslag til den nye kirke på Kongsberg, planlagt to år tidligere, utarbeidet S. tegningene som ble approbert. De bevarte tegningene bærer S.' signatur og ble med noen forenklinger av detaljer fulgt ved oppførelsen (1740-innviet 1761, interiøret fullført senere). Den kolossale kirkebygningen er oppført av teglstein som en sentralkirke i hollandsk barokk. Korsarmene er korte og brede. De høye vinduene er i to etasjer med "okseøye"-vinduer over. Sentralplanen, det høye valmtaket og tårnet med løkformet spir har markante forbilder i danske kirkebygninger, f.eks. Garnisonskirken i København (1703-06).

Familierelasjoner

Gift med

 • 1739 med Anna Catharina Busse (1712 - 1755)

Portretter

 • Akvarell (privat eie) gjengitt i Kongsberg kirke, Norges kirker, Oslo 1962, s. 47

Litteratur

 • Bergwitz, J. K., Kongsberg 1624-1924, (Kristiania, 1924, bd. 1, s. 64-69, 168
 • Huhnhäuser, A., Beiträge zur Geschichte des Deutschtums in Norwegen, Oslo, 1944, hefte 1
 • Swensen, W., Alsvik, H., Bugge, A., i Kongsberg kirke. Norges kirker, Oslo, 1962, register (ill.)
 • FNFB årbok, Sarpsborg, 1963, s. 376, register bd.
 • Byborgerens hus i Norge, Oslo, 1963, s. 127 (ill.)
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1966, bd. 15, s. 180-81
 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, s. 69
 • Rørosboka, Trondheim, 1974, bd. 5, s. 13
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, register (ill.)
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1983, bd. 3, s. 49

Arkivalia

 • Øygard, A. G., Kongsberg fra grunnlegging til storhetstid, Universitetet i Oslo, 1956, magistergradsavhandling
 • Brünnichs samling, Riksarkivet